Experttafel Minder primaire grondstoffen (online)

26 januari 2021

De Teamsbijeenkomst van de Experttafel Minder primaire grondstoffen vindt online plaats op 26 januari 2021 van 15.30 tot 17.00 uur. De aangesloten experts hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen met een uitgebreide toelichting op de agenda. Spreekt de aanpak van de experttafels je aan, of staat er een onderwerp op de agenda waarover je graag wilt meepraten? Meld je dan even aan bij projectmanager Hedy van Opzeeland (h.van.opzeeland@hibin.nl). Behalve nieuwsgierigheid en een enthousiaste inbreng, zijn er geen voorwaarden voor deelname.
 
  1. Opening
  2. Wytze Kuijper, programmamanager Cirkelstad, over innovaties en circulariteit
  3. Status lopende projecten van de experttafel
  4. Stand van zaken bouwplaatsenonderzoek Insert
  5. E-learningmodule duurzaam bouwen
  6. Presentatie onderzoeksresultaten ‘Circulaire uitvraag door woningcorporaties, gemeentes, projectontwikkelaars en aannemers’ door Julian Loef van Mandel Circulair Buildings.
  7. Bespreken voorstel verdieping Mandel-onderzoek naar de voor circulair bouwen benodigde productinformatie vanuit de groothandel.
  8. Rondvraag en afsluiting.


‹ Terug