Project

Ondersteuning convenantpartners

Het convenant Bevorderen en versnellen van ETIM-classificatie is meer dan een intentieverklaring. Deelnemers kunnen direct aan de slag. Ketenstandaard Bouw en Techniek heeft in samenwerking met Hibin een quickscan ontwikkeld. Er zijn twee varianten, voor fabrikanten en groothandelsbedrijven, Na de quickscan volgt ondersteuning bij het maken van een stappenplan. Uit de quickcsan blijkt waar een bedrijf staat en welke vervolgstappen nodig zijn. Fabrikanten kunnen er vervolgens voor kiezen om samen met Ketenstandaard een stappenplan voor de implementatie, dan wel verdere uitbouw, van ETIM-classificatie voor hun producten en het actueel houden van productdata, op te stellen. De bouwgroothandelsbedrijven kunnen ervoor kiezen om samen met Ketenstandaard een stappenplan te maken waarin beschreven staat op welke wijze zij hun producten ETIM geclassificeerd aan hun klanten kunnen aanbieden.