Convenant Bevorderen en versnellen van ETIM-classificatie

ETIM-convenant is winst voor de bouwsector

ETIM-classificatie stelt de bouwtoelevering in staat klanten beter te bedienen. Producten zijn beter vindbaar. Het wordt makkelijker om productdata op te nemen in een digitaal bouwdossier en te voldoen aan wet- en regelgeving als de Wet Kwaliteitsborging (Wkb) en de maatstaf MilieuPrestatie Gebouwen (MPG). Verder draagt het convenant bij aan betere samenwerking in de bouwketen en het verbeteren en toekomstbestendig maken van interne processen bij bedrijven in de bouwtoelevering. Betrouwbare en gestandaardiseerde productdata leveren ook een bijdrage aan bouwgerelateerde maatschappelijke opgaven als de energietransitie,  circulair bouwen, versnelling van de woningbouw en verbetering van de bouwlogistiek. Daarmee geeft Koninklijke Hibin invulling aan de in 2019 gelanceerde strategie ‘Netwerk van de bouwtoelevering 2025’.