Convenant Bevorderen en versnellen van ETIM-classificatie

'ETIM helpt om circulair bouwen te ontsluiten'

"ETIM helpt om circulair bouwen te ontsluiten”, aldus Pablo van den Bosch - director Madaster.
"We ondersteunen het convenant heel graag en hebben als supporter getekend. De ontwikkelingen rondom het convenant ‘Bevorderen en versnellen ETIM-classificatie’ faciliteren ons Madaster-platform en zijn daarmee dus ook in ons belang. Als Madaster zien we ETIM-classificatie  absoluut als sleutel voor verdere ontwikkeling. Het op een eenduidige manier registreren en documenteren van productdata helpt om circulair bouwen te ontsluiten. Hoe meer partijen aansluiten, des te waardevoller en toepasbaarder ETIM is en des te sterker de ketensamenwerking op dit gebied wordt.”