Sector aan het woord: ETIM-convenant

Dit is wat de sector en partners zeggen over het ETIM-convenant

 

'Mijlpaal in samenwerking'

Pieter van Leusden, voorzitter Koninklijke Hibin
"Dit is een mijlpaal in de samenwerking tussen fabrikanten en groothandel. Met het convenant bevestigen partijen aan elkaar dat zij dezelfde digitaliseringsdoelstelling hebben en voor ETIM-classificatie kiezen om die te realiseren. Het convenant betekent dat we allemaal tegelijk in actie komen en elkaars inspanningen versterken.”

 

‘We zijn hier erg blij mee’

Richard Tieskens - voormalig voorzitter DigiGO
"We zijn hier erg blij mee. Het is een van de doelstellingen van DigiGO om productinformatie inzichtelijk te maken. We hebben vier ambities benoemd, waarvan de eerste gaat over deelbare en herbruikbare informatie. Het project voor versnelling van ETIM-classificatie van Hibin past daar precies in.” Richard Tieskens, voorzitter van het Digiteam, het uitvoeringsorgaan van de DigiGO, is positief over het Hibin-project ‘Bevorderen en versnellen van ETIM-classificatie’. 

"Bij DigiGO zien we in bredere zin dezelfde behoefte en daarom zijn we hier heel erg blij mee. Hibin was enkele jaren geleden samen met Bouwend Nederland en Techniek Nederland al betrokken bij het digitale stelsel voor de gebouwde omgeving (DSGO, voorheen DSBI) en heeft nu duidelijk stappen gemaakt. Met dit project zorg je ervoor dat de bouwgroothandel de juiste data uit het domein van de fabrikant kan halen en dat in een non-concurrentiele omgeving.”

Richard Tieskens is vanuit het Rijksvastgoedbedrijf voorzitter van het Digiteam. Bij het Rijksvastgoedbedrijf was hij eerder directeur vastgoedbeheer en plaatsvervangend Directeur-Generaal. Vanuit zijn ervaringen aan opdrachtgeverskant noemt hij duurzaamheid en circulair bouwen als belangrijke factoren voor deelbare en herbruikbare productinformatie. "Je wilt dat producten herbruikbaar zijn, maar dat lukt niet zolang je de productinformatie niet op orde hebt. Het is van groot belang dat je bij de bron, de fabrikant, terecht kunt. Vanuit de fabrikant moet alle productdata gedistribueerd kunnen worden tot op het niveau van de gebruiker. Waarom het beschikbaar hebben van data voor opdrachtgevers belangrijk is, kan ik ook illustreren met problemen uit het verleden. Op het moment dat er problemen waren met kanaalplaatvloeren wilde iedereen weten waar die waren toegepast. Die informatie was niet beschikbaar. Hetzelfde gold voor het gebruik van Chroom 6 in verf. We kunnen niet voorspellen welke vragen er over een paar jaar gesteld worden. Ook daarom wil je als opdrachtgever dat de benodigde informatie vanuit de bron, de fabrikanten waar de verantwoordelijkheid voor de productdata ligt, verder de keten in gestuurd kan worden.” (foto: Amanda Oomen)

 

'Actuele productdata borgen'

Rien Wabeke - directeur Ketenstandaard Bouw en Techniek
"Het komt erop neer dat we slimmer gaan samenwerken. Het gebruik van de ETIM-productclassificatie zorgt ervoor dat producten van fabrikanten makkelijk worden gevonden bij ontwerp, inkoop en onderhoud. ETIM is daarbij dé standaard voor productclassificatie voor de bouw- en installatiesector. De fabrikant, de bron van de productinformatie, is verantwoordelijk voor het beheer ervan. De groothandel distribueert die data. Daarmee borg je dat alle partijen in de bouwketen steeds over dezelfde actuele productdata kunnen beschikken.”

 

UFEMAT emphasises the importance of ETIM

John Newcomb, president UFEMAT
"At the request of the Dutch Federation of Building Material Merchants Hibin), UFEMAT is please to confirm its support to the proces of Digitalisation initiated in the Building Value Chain in Holland. Based on a unique Classification Sysem (ETIM) Communication between Produceres and Distributors of Building Materials becomes more efficient and offers an important added value to Architects and Contractors. In many European Countries we observe increased efforts to become more digitalised in the Building Industry. UFEMAT emphasises the importance of a standardized Classification System as a basic prerequirement for Pan-European digital evolution."

 

'ETIM helpt om circulair bouwen te ontsluiten'

"ETIM helpt om circulair bouwen te ontsluiten”, aldus Pablo van den Bosch - director Madaster.
"We ondersteunen het convenant heel graag en hebben als supporter getekend. De ontwikkelingen rondom het convenant ‘Bevorderen en versnellen ETIM-classificatie’ faciliteren ons Madaster-platform en zijn daarmee dus ook in ons belang. Als Madaster zien we ETIM-classificatie  absoluut als sleutel voor verdere ontwikkeling. Het op een eenduidige manier registreren en documenteren van productdata helpt om circulair bouwen te ontsluiten. Hoe meer partijen aansluiten, des te waardevoller en toepasbaarder ETIM is en des te sterker de ketensamenwerking op dit gebied wordt.”

 

Quotes van deelnemers

Deelnemers aan het convenant hebben in korte video's aangegeven waarom zij het convenant belangrijk vinden. Klik hier voor de pagina met filmpjes.