Convenant Bevorderen en versnellen van ETIM-classificatie

Wat is ETIM?

ETIM staat voor het ETIM Technisch Informatie Model. Het is een brancheafspraak tussen fabrikanten en de rest van de keten over welke technische kenmerken bij welke producten op een gestructureerde manier digitaal worden aangeleverd door de fabrikanten. De rest van de keten kan deze informatie via een ecosysteem van standaardsoftware gebruiken in allerlei digitale oplossingen zoals ERP-systemen, PIM-systemen, CMS-systemen van webshops, BIM modellen en datapools.

Voordelen fabrikant

  • U hoeft maar 1 bestand aan te leveren waar de hele keten mee uit de voeten kan. Dit levert tijdwinst op en bespaart op arbeidskosten.
  • U krijgt veel meer controle over de datakwaliteit in de keten (wat anderen over uw producten publiceren aan technische gegevens).
  • U kunt veel sneller assortimentswijzigingen doorvoeren en nieuwe producten op de (digitale) plank krijgen.

Voordelen groothandel / aannemer / installateur

  • U hoeft niets meer over te tikken van websites, met het risico dat de informatie verouderd is en niet meer klopt.
  • Uw leveranciers vullen uw websites,  ERP-systemen en BIM-modellen met gevalideerde en actueel bijgewerkte data.
  • Alle leveranciers leveren op dezelfde standaard manier aan waardoor u niets hoeft te converteren of aan te vullen.
  • Doordat de verantwoordelijkheid van de validiteit en actualiteit compleet bij de leverancier ligt, kunt u erop vertrouwen dat u relevante data krijgt uit eerste hand.

 

Productclassificatie voorkomt spraakverwarringen en vergissingen, en maakt het mogelijk  op een standaard manier de producten te identificeren en technische- en handelsgegevens elektronisch uit te wisselen tussen de diverse partijen.

Lees meer over ETIM op de website van Ketenstandaard Bouw en Techniek.

Lees  wat ETIM kan betekenen voor de groothandel.

Lees wat ETIM kan betekenen voor fabrikanten.

De internationale ETIM-website geeft inzicht in welke producten al geclassificeerd zijn.