Convenant Bevorderen en versnellen van ETIM-classificatie

Zo is het begonnen

Het idee voor het convenant 'Bevorderen en versnellen van ETIM-classificatie' is ontstaan aan de Hibin Experttafel 'Data voor stroomlijning van de bouwsector'.  Het Hibin Experttafelprogramma is in 2019 van start gegaan. Deskundigen van bij Hibin aangesloten bedrijven werken samen met experts vanuit de brede bouwsector aan projecten die een relatie hebben met de vier bouwgerelateerde maatschappelijke opgaven die de pijlers zijn van de Hibin-strategie 'Netwerk van de bouwtoelevering 2025'. 

Samenvatting handige links