Project

Optimalisatie logistiek kleinschalige bouwprojecten

Nederland kent vele projecten en initiatieven op het gebied van (binnenstedelijke) bouwlogistiek. De Experttafelbijeenkomsten hebben om te beginnen beter inzicht gegeven in wat er al aan onderzoeken en inventarisaties plaatsvindt. Er is verbinding gelegd met projecten van de Hogeschool Rotterdam, TNO, TLN en de Topsector Logistiek.

Vanuit dit project is intensieve samenwerking tot stand gekomen met het project ‘Sharing logistics’ van de Hogeschool Rotterdam en een onderzoek van TNO in opdracht van de Topsector Logistiek. Een aantal bij Hibin aangesloten bedrijven heeft actief aan deze onderzoeken meegewerkt. Experts/aangesloten bedrijven hadden een actieve rol in het aanvullende kwantitatieve onderzoek gedurende het schoolseizoen 2020/2021. De resultaten van o.a. dit onderzoek zijn gepresenteerd tijdens het slotevent van Sharing Logistics in september 2021.