Resultaten Conjunctuurmeting najaar 2021

Positief sentiment overheerst in bouwmaterialengroothandel

De bouwmaterialengroothandel verwacht 2021 af te sluiten met een omzetstijging van 14,6%. In 2022 valt de omzetgroei terug naar 8,2%. Dat blijkt uit de conjunctuurmeting najaar 2021 van Koninklijke Hibin. Ongeveer een kwart van de omzetstijging in 2021 is het gevolg van gestegen inkoopprijzen. Hogere bedrijfskosten leiden in 2021 per saldo tot een verwachte margegroei met 2,7%. Voor 2022 wordt een margegroei met 4,4% verwacht. 

Bedrijven verwachten in 2022 gemiddeld 2,9 fte extra nodig te hebben. Bijna de helft verwacht de benodigde extra mensen te kunnen vinden, 22% verwacht dat dat niet zal lukken. Met 31% wordt de arbeidsmarkt dan ook vaak genoemd als belangrijke uitdaging voor de komende periode. 

Corona-effecten
De conjunctuurmeting in het voorjaar van 2021 liet een aantal atypische veranderingen zien, die voor een groot deel verklaard konden worden uit de coronamaatregelen. Die effecten zijn inmiddels grotendeels verdwenen. Nog maar 3% ziet corona als een bedreiging voor de toekomst. Het aandeel verkopen en bestellingen op locatie ligt nagenoeg weer op pre-coronaniveau. Dat geldt ook voor het aandeel verkopen aan particulieren (najaar 2021: 20%). Het percentage internetverkopen, dat als gevolg van corona van 3,1 naar 5% steeg, stabiliseert nu op 5,1%. De verhouding tussen nieuwbouw en renovatie en onderhoud is met 49% vs. 51% weer terug op het niveau van het langjarig gemiddelde. 

De verdeling van het aandeel professionele verkopen tussen aannemers en zzp’ers/klusbedrijven blijft onveranderd op 60% vs. 40%. Het belang van de utiliteitsbouw als percentage van de omzet blijft langzaam toenemen en ligt nu op 19%. Ten opzichte van de voorjaarsverwachtingen daalt het percentage nieuwbouw van 71% naar 69%.