CAO nieuws

Verzuimcijfers maart op normaal niveau

08 april 2021
In maart was het ziekteverzuimpercentage in de branche terug op het niveau van 2019. In maart 2020 lag het percentage als gevolg van de corona-uitbraak op een beduidend hoger niveau. Dit meldt SuperGarant, uitvoerder van Hibin Zorg.


Lees verder ›

Rapport Inspectie SZW - Beroepsziekten in beeld

25 maart 2021
Begin februari publiceerde de Inspectie SZW het rapport 'Beroepsziekten in beeld' waarin de Inspectie SZW laat zien dat er meer moet gebeuren om beroepsziekten te voorkomen. Beroepsziekten gaan samen met veel persoonlijk leed en bovendien hoge (maatschappelijke) kosten.
Lees verder ›

Onderzoek inzetbaarheid in coronatijd

16 maart 2021
Bijna een jaar geleden onderzochten Aukje Nauta en Cristel van de Ven (Factor 5) wat de coronacrisis betekende voor de inzetbaarheid van mensen. De gevolgen bleken meer negatief dan positief. Vooral mensen met vitale beroepen betalen de rekening. Positief was wel dat thuiswerkers productiever en innovatiever bleken dan de oude vooroordelen deden vermoeden. Inmiddels zijn we een jaar verder. Hoe gaat het nu met thuiswerkend Nederland?
Lees verder ›

Vitaal tijdens corona

09 maart 2021
Hoe kan je thuiswerkers vitaal houden? Hoe motiveer en prikkel je ze om, ook thuiswerkend, optimaal inzetbaar te blijven voor het werk en voor ‘de zaak’? Overduurzaaminzethaarbeid.nl verzamelde tien tips.
Lees verder ›

Verzuimbeeld onveranderd

02 maart 2021
In februari lag het ziekteverzuimpercentage in de branche licht hoger dan in 2020. Dit meldt SuperGarant, uitvoerder van Hibin Zorg. Inmiddels is al een aantal maanden zichtbaar dat het verzuimpercentage op of net onder het niveau van een jaar eerder ligt, maar dat de verzuimduur wel beduidend hoger is. De langere duur van de ziekmeldingen wordt vooral veroorzaakt doordat interventies en operaties geen doorgang kunnen vinden door het afschalen van de reguliere zorg.
Lees verder ›
Oudere nieuwsbrichten kunt u vinden in het CAO nieuwsarchief.