CAO nieuws

VNO-NCW: ‘Werkgevers moeten vaccinatie- of testbewijs werknemers kunnen checken’

07 september 2021
"Ondernemers moeten de mogelijkheid krijgen om te controleren of werknemers gevaccineerd of getest zijn of recent hersteld zijn van een corona-infectie. Ook moeten ze de mogelijkheid hebben mensen bij wie dat niet het geval is niet zonder meer toe te laten op de werkplek. Voor hen kan dan een andere oplossing worden gezocht zoals ter plaatse alsnog testen, thuiswerken of beschermende maatregelen. Dit is nodig om een veilige werkomgeving te kunnen garanderen en omdat werknemers en klanten er in toenemende mate om vragen.” Dat verklaarden VNO-NCW en MKB-Nederland bij de start van een campagne om ondernemers en hun medewerkers te wijzen op het belang van vaccineren en een hoge vaccinatiegraad.
Lees verder ›

Rouw op het werk

31 augustus 2021
Vakbond CNV heeft naar aanleiding van een onderzoek onder leden een handleiding Rouw op het werk uitgegeven. De handleiding bevat praktische tips voor werkgevers en zeven lessen van een rouwdeskundige. In het document zijn ook de resultaten opgenomen van de enquête die CNV eerder uitvoerde.

Lees verder ›

Definitief akkoord CAO

19 juli 2021
Werkgevers en bonden hebben op 5 juli 2021 een definitief akkoord bereikt voor een cao voor de periode 1-1-2021 t/m 31-12-2022. Het onderhandelingsresultaat dat op 22 juni werd gepresenteerd is  door de respectievelijke achterbannen waaronder de leden van de vakbonden geaccepteerd. De nieuwe cao-tekst zal naar verwachting eind juli beschikbaar zijn op de website. Onderstaand de tekst van het akkoord.
 
Ten aanzien van de eenmalige uitkering per 1 juli zal in de definitieve cao-tekst de volgende tekst worden gebruikt:

"Werknemers met een fulltime contract op 1 juli 2021 ontvangen een eenmalige uitkering van bruto € 350. Voor deeltijdwerknemers en werknemers die in de loop van 2021 in dienst zijn getreden geldt deze uitkering naar rato (*)."

(*) Dit betekent dat een werknemer die op 1 maart in dienst trad recht heeft op een eenmalige uitkering van 4/6 x € 350. Werknemers die zowel op 1/1/2021 als op 1/7/21 in dienst waren ontvangen de volle eenmalige uitkering.

Lees verder ›

‘Meer aandacht nodig voor seksuele intimidatie op werk’

06 juli 2021
Werkgevers moeten bij seksuele intimidatie op het werk onmiddellijk en zichtbaar actie ondernemen. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens. Daaruit blijkt dat 16 procent van alle Nederlanders hier in de afgelopen tien jaar mee te maken heeft gehad, vrouwen twee keer vaker dan mannen. Zorgelijk is dat slechts 37 procent van de slachtoffers daar melding van maakt, aldus de ondernemingsorganisaties.

Lees verder ›

CAO onderhandelingsresultaat Handel in Bouwmaterialen

22 juni 2021
Werkgevers en bonden hebben op 22 juni 2021 een onderhandelingsresultaat bereikt voor een cao voor de periode 1-1-2021 t/m 31-12-2022. Het onderhandelingsresultaat wordt aan de respectievelijke achterbannen waaronder de leden van de vakbonden voorgelegd ter goedkeuring. Afgesproken is dat de uitkomst uiterlijk 5 juli 2021 bekend zal zijn.
Lees verder ›
Oudere nieuwsbrichten kunt u vinden in het CAO nieuwsarchief.