CAO nieuws

Aan de slag met werkstress en ongewenst gedrag

09 april 2018
Verzuim door werkstress en ongewenst gedrag op de werkvloer, zoals pesten, kosten de Nederlandse maatschappij jaarlijks 2,7 miljard euro. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil de aanpak van werkstress en ongewenst gedrag stimuleren. Het Actieteam Goed en Gezond Werken is in het leven geroepen om een positieve beweging op gang brengen.
Lees verder ›

ESF-subsidieaanvraag gehonoreerd

05 april 2018
Er is subsidie beschikbaar om een pilot uit te voeren met ontwikkelgesprekken. Sociale Partners - bonden en Hibin - hebben vorig jaar via het FCB een ESF-subsidieaanvraag ingediend met als doel effectiever te kunnen gaan werken aan duurzame inzetbaarheid in de branche. De pilot bestaat uit honderd ontwikkelgesprekken, waarvan vijftig individuele trajecten en vijftig trajecten die via de werkgever lopen. Elk traject bestaat uit meerdere gesprekken met professionele loopbaancoaches.
Lees verder ›

Duurzame inzetbaarheid als strategie

05 april 2018
MVO Nederland en NSCU organiseren een vierdaagse programma voor ondernemers en p&o’ers die actief willen werken aan duurzame inzetbaarheid van werknemers. In dit programma werk je je eigen casus uit en ontwerp je een duurzame strategie die voor jouw organisatie werkt. Met hulp van de andere deelnemers en onafhankelijke experts. Aan het eind van de rit presenteer je de resultaten tijdens een netwerkmeeting. De eerste bijeenkomst is op 5 april.
Lees verder ›

Werknemersscan duurzame inzetbaarheid

05 april 2018
Aan de informatie over duurzame inzetbaarheid in het cao-dossier van Hibin is een handige vragenlijst toegevoegd om inzicht te krijgen in de duurzame inzetbaarheid van werknemers. De vragenlijst dient als voorbeeld en kan worden gebruikt om de inzetbaarheid bespreekbaar te maken. Een meer uitgebreide vragenlijst is op aanvraag beschikbaar.
Lees verder ›

Campagne-logo ook intern gebruiken

05 april 2018
Bedrijven kunnen het voor de branche ontwikkelde campagne-logo ‘Werk in Uitvoering’ ook voor hun intern communicatie gebruiken. Het werken ‘onder de vlag’ van Werk in Uitvoering versterkt het gebruik van andere communicatie-instrumenten die via de Hibin-website ter beschikking worden gesteld, zoals folders en de animatie waarin wordt uitgelegd waar duurzame inzetbaarheid over gaat.


Lees verder ›
Oudere nieuwsbrichten kunt u vinden in het CAO nieuwsarchief.