CAO nieuws

Betere werk/privébalans in 2021

12 januari 2021
Bijna een derde van de werkende Nederlanders hoopt in het nieuwe jaar de verhouding tussen werken en privé meer in balans te krijgen. Verder willen mensen in het nieuwe jaar vaker een break nemen als ze thuiswerken en meer sporten. En de eigen werkplek beter inrichten, omdat driekwart van de ondervraagden er rekening mee houdt dat vanuit huis werken waarschijnlijk een blijvertje is. Dit zijn de meest in het oog springende resultaten van het jaarlijkse grote Nieuwjaarsonderzoek van online pensioenuitvoerder BeFrank.
Lees verder ›

Info t.b.v. premieheffing collectieve regelingen 2021

12 januari 2021

Fonds Collectieve Belangen

De jaarlijks door de werkgever aan het Fonds Collectieve Belangen te betalen werkgeversbijdrage bedraagt een percentage van de loonsom tot een maximum van 1,5 x het maximum voor de premieheffing WW. De bijdrage is volledig voor rekening werkgever en wordt dus niet ingehouden op het loon van de werknemer.

Voor het heffingsjaar 2021 bedraagt dit maximum 1,5 x € 58.311 = € 87.466,50
Het heffingspercentage bedraagt 0,2 procent. Daarvan is 0,1 procent voor opleidingen.

Bpf Hibin

De informatie voor de heffing van de pensioenpremie in 2021 vindt u hier. De pensioenpremie is ongewijzigd ten opzicht van het heffingsjaar 2020.

PAWW

De PAWW-bijdrage blijft 0,4% in 2021
De lage instroom WW maakt verhoging naar 0,5% overbodig.
Het bestuur van Stichting PAWW heeft besloten de bijdrage voor 2021 op 0,4% van het brutoloon te houden. Met dit besluit wijkt het bestuur af van het bijdragepad, dat voorzag in een verhoging van 0,4 tot 0,5% in 2021. De afwijking wordt veroorzaakt door de lage instroom in de WW. Hierdoor verwacht SPAWW ook een lagere instroom van uitkeringsgerechtigden. 

Terug naar normaal of hybride werken?

05 januari 2021
Ook in de bouwmaterialengroothandel zal in de toekomst meer worden thuisgewerkt dan voor de covid-uitbraak. Dat bleek afgelopen najaar uit de Hibin conjunctuurmeting. De veranderingen zijn beperkter dan in veel andere branches, maar ook bij Hibin aangesloten bedrijven zal het zogeheten hybride werken vaker voorkomen.
Lees verder ›

Vaste reiskostenvergoedingen als thuiswerkvergoeding

05 januari 2021
Krijgen uw werknemers een vaste reiskostenvergoeding en werken zij vanwege het coronavirus (bijna) volledig thuis? Dan hoeft u de vaste vergoeding niet aan te passen.
In ieder geval tot 1 februari 2021 kunnen de bestaande vaste reiskostenvergoedingen door de werkgever nog onbelast worden vergoed. Ook al worden deze reiskosten als gevolg van het thuiswerken niet meer (volledig) gemaakt.
Lees verder ›

Cao verhoging per 1 december 2020

03 december 2020
Onlangs is een cao-akkoord gesloten voor een cao met looptijd 1/1/2020 - 31/12/2020. Omdat de tekst van de nieuwe cao nog niet op de website staat vindt u onderstaand de tekst van de loon afspraak alsmede de nieuwe cao-loontabel per 1/12/2020.
Lees verder ›
Oudere nieuwsbrichten kunt u vinden in het CAO nieuwsarchief.