CAO nieuws

P&O-beleid: Ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid nog onderbelicht

20 februari 2018
Er is ruimte voor verbetering van het p&o-beleid in de bouwmaterialengroothandel. Het personeelsbeleid in de sector is vooral gericht op het goed informeren van medewerkers en op het gebied van vitaliteit, arbo en opleiding. De aandacht voor ontwikkeling van medewerkers en inzetbaarheid naar de toekomst, zoals duurzame-inzetbaarheidbeleid en loopbaanbegeleiding, blijft wat achter. Het meten van medewerkertevredenheid scoort ook gemiddeld. Dit blijkt uit de online enquête over duurzame inzetbaarheid die dit voorjaar onder bij Hibin aangesloten bedrijven is gehouden.
Lees verder ›

Duurzame inzetbaarheid, waar gaat dat over?

20 februari 2018
Duurzame inzetbaarheid gaat over vitaliteit en werkplezier. De eisen vanuit het werk moeten aansluiten op de kwaliteiten van de werknemers. Duurzame inzetbaarheid is een verantwoordelijkheid van werkgevers én werknemers. De werkgever kan de juiste voorwaarden scheppen. Dat begin bij het creëren van bewustwording bij werknemers. Duurzame inzetbaarheid is voor alle werknemers belangrijk en zeker voor de oudere medewerkers omdat zij langer moeten doorwerken en we allemaal graag willen dat zij vitaal en gezond hun pensioen halen. Dan helpt het als de medewerkers gemotiveerd hun werk doen, met de juiste competenties, kennis en vaardigheden.
Lees verder ›

Een kijkje in de keuken

20 februari 2018
Hoe kijken collega’s naar duurzame inzetbaarheid? En wat doen zij in de praktijk al om medewerkers te helpen vitaal, competent, gemotiveerd en in goede balans te blijven? Hibin laat op de website regelmatig collega’s aan het woord die toelichten vanuit welke visie zij naar duurzame inzetbaarheid kijken.
Lees verder ›

Workshop loon- en functiegebouw

20 februari 2018
Hibin organiseert op donderdag 8 maart een workshop ‘loon-functiegebouw’ voor p&o’ers. De workshop wordt verzorgd door Wilma van Vuuren van de Human Capital Group. Aan deze workshop zijn geen kosten verbonden. In de cao-afspraken wordt uitgegaan van een stapsgewijze invoering van het nieuwe functiesysteem in 2018 met 1 januari 2019 als deadline. In de workshop wordt ingegaan op de praktische consequenties van een en ander.
 
Klik hier voor het volledige programma.


Lees verder ›

Wel of niet beoordelingsafhankelijk belonen?

20 februari 2018
In de nieuwe cao is een regeling opgenomen waardoor bedrijven vanaf 1 januari 2018 niet meer zonder meer verplicht zijn om een cao-periodiek te geven aan een medewerker als die onder verwachting presteert. In de praktijk spitst de regeling zich toe op een beperkte groep werknemers. Vanuit het P&O-platform zijn daarom vraagtekens gezet bij het praktisch nut van de regeling.
Lees verder ›
Oudere nieuwsbrichten kunt u vinden in het CAO nieuwsarchief.