Verdubbeling budget voor duurzame inzetbaarheid

‹ Terug
06 maart 2019
Nederlandse werknemers hebben dit jaar zeker 1,6 miljard euro beschikbaar voor zaken als opleiding, loopbaanoriŽntatie, financiŽle scans en andere zaken die onder duurzame inzetbaarheid (DI) vallen. Het via caoís beschikbare geldbedrag is sinds 2013 verdubbeld. Dat blijkt uit onderzoek van werkgeversvereniging AWVN naar financiŽle afspraken over duurzame inzetbaarheid in caoís.
Hibin cao
Ook binnen de Hibin-cao is aandacht voor duurzame inzetbaarheid. Sociale Partners - bonden en Hibin - hebben vorig jaar via het FCB een ESF-subsidieaanvraag ingediend met als doel effectiever te kunnen gaan werken aan duurzame inzetbaarheid in de branche. De pilot bestaat uit honderd ontwikkelgesprekken, waarvan vijftig individuele trajecten en vijftig trajecten die via de werkgever lopen. Elk traject bestaat uit meerdere gesprekken met professionele loopbaancoaches. Meer informatie over duurzame inzetbaarheid in de branche vindt u hier.

2,3 miljoen met eigen budget
Uit het AWVN-onderzoek blijkt dat in de afgelopen vijf jaar verdubbelde ook het aantal werknemers dat een eigen budget heeft voor duurzame inzetbaarheid en het aantal caoís waarin financiŽle afspraken zijn gemaakt over duurzame inzetbaarheid. Het aantal caoís met financiŽle afspraken nam tussen 2013 tot 2018 toe van 78 naar 157. Het aantal werknemers met een budget groeide van 1 miljoen naar 2,3 miljoen. Het gemiddelde budget waarover de betreffende werknemers jaarlijks beschikken groeide tussen 2013 en 2018 van 669 naar 706 euro. Daarnaast stellen veel regelingen tijd beschikbaar aan werkenden.

Belangrijkste bestedingsdoelen
Werknemers mogen hun budget met grote keuzevrijheid besteden. Belangrijkste bestedingsdoelen (vaak in combinatie) zijn opleidingen al dan niet aansluitend bij de huidige functie (39%), training (28%), maatregelen die de persoonlijke werk-privébalans verbeteren (24%) en loopbaanadvies (18%).

73% van de werkgevers geeft Ďhet bieden van eigen regie rond loopbaan en persoonlijke ontwikkelingí op als belangrijkste reden om een DI-regeling in te voeren. Dat betekent dat de werknemer zoveel mogelijk zelf moet bepalen welke opleidingen hij doet.

DI-regelingen nog te vrijblijvend
Over de besteding van de beschikbare budgetten zijn de werkgevers minder tevreden. Werknemers zijn nog te weinig met hun eigen inzetbaarheid bezig, zegt meer dan de helft van de werkgevers. Ook is het lijnmanagement vaak onvoldoende betrokken bij het thema om een stimulerende rol te kunnen spelen. Daarbij zijn de regelingen als zodanig in de ogen van veel werkgevers te Ďvrijblijvendí.

Onderzoeksaanpak
Het AWVN-onderzoek naar afspraken over duurzame inzetbaarheid werd in twee delen uitgevoerd. In het kwantitatieve deel A werden alle Nederlandse caoís van 2013 vergeleken met die van 2018. In het kwalitatieve deel B werd het bedrijfsleven gevraagd naar ervaringen met beleid rond duurzame inzetbaarheid. Aan deel B namen ruim 300 werkgevers deel. Zij vormen qua activiteiten en omvang een afspiegeling van het Nederlandse bedrijfsleven met een lichte oververtegenwoordiging van grote werkgevers. (foto: Shutterstock)