Week van de RI&E

‹ Terug
05 maart 2019
Steunpunt RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie) organiseert van 17 tot en met 21 juni de vijfde Week van de RI&E. In deze week worden ondernemers opgeroepen en gestimuleerd om aan de slag te gaan met de risico-inventarisatie en -evaluatie, een verplichting vanuit de Arbowet. Dit jaar is het thema 'Beroepsziekten te lijf met de RI&E'.

In de Week van de RI&E organiseren branches, arbodeskundigen, arbodiensten en andere intermediairs acties door het hele land met aandacht voor de risico-inventarisatie en -evaluatie, zoals workshops, kortingen op quickscans en telefonisch advies. Supporters kunnen zich gratis aanmelden met hun actie. Bedrijven kunnen de activiteiten vinden op de website weekvanderie.nl.
De risico-inventarisatie en -evaluatie is een gestructureerde manier om in een organisatie de risico's op het gebied van de veiligheid en gezondheid van werknemers in kaart te brengen. Op basis hiervan worden maatregelen genomen om werknemers te beschermen tegen deze risico's. Het gaat hierbij om directe risico's, zoals val- of snijgevaar, maar ook om risico's die op de langere termijn tot (ernstige) klachten en beroepsziekten kunnen leiden.

Chroom-6 is een recent voorbeeld van een stof die ernstige gevolgen had voor mensen die jarenlang daaraan blootgesteld waren. Maar ook ogenschijnlijk onschuldige stoffen, zoals houtstof en organische stoffen of langdurige fysieke belasting, bijvoorbeeld door trillingen of repeterende handelingen, kunnen tot arbeidsongeschiktheid leiden. Jaarlijks overlijden ruim vierduizend mensen aan de gevolgen van beroepsziekten. Reden dus om hier actie op te ondernemen.