Een nieuwe cao en dus een nieuwe cao-tekst

‹ Terug
27 mei 2019
Vanaf vorige week staat de nieuwe cao op de website van Hibin. De afspraken uit het cao-akkoord van 25 maart zijn hierin opgenomen.
De cao-tekst heeft lang op zich laten wachten doordat de salaristabel moest worden aangepast aan de Wet Minimum Loon. Deze wet voorziet in een verbetering van de jeugdlonen en een verlaging van de leeftijd waarop een werknemer de vakvolwassen leeftijd en het vakvolwassen salaris bereikt. 
Die vakvolwassen leeftijd lag tot 1 juli 2017 op 23 jaar en komt nu door de Wet Minimum Loon per 1 juli 2019 op 21 jaar te liggen. 

Meer informatie is ook te vinden in de ‘factsheet minimumjeugdloon voor werkgevers’ van de Rijksoverheid.

Verbetering Jeugdlonen
Los van de Wet Minimum Loon hebben cao-partijen afgesproken de jeugdlonen te verbeteren. Deze verbetering wordt stapsgewijs doorgevoerd en is terug te vinden in de cao-jeugdlonen.
 
  • Cao-partijen hebben afgesproken dat per 1 januari 2020 ook het vakvolwassen salaris uit de cao op 21 jaar komt te liggen, 2019 geldt daarbij als overgangsjaar.
Aangepaste salaristabellen
De jeugdlonen in de salaristabellen zien er daarvoor anders uit dan u gewend bent.
 
  • Omdat vanaf 1 juli 2017 de vakvolwassenleeftijd 22 jaar bedraagt, is de salaristabel per 1 april 2019 daar aan aangepast.
  • Vanaf 1 juli 2019 bedraagt de vakvolwassenleeftijd 21 jaar. Bij wijze van overgangsregeling geldt vanaf 1 juli 2019 tot 1 januari 2020 een salaristabel met een aanloopschaal.
Nieuw per 1 juli 2019: de aanloopschaal
Kijkend naar de loontabel per 1 juli 2019 zien we dat de jeugdlonen tot de leeftijd van 20 jaar gaan en dat het vakvolwassen leeftijd begint bij 21 jaar. Behalve dat mag er in de cao geen onderscheid zijn naar leeftijd. 
 
De loontabel per 1 juli 2019  bevat een aanloopschaal met een minimum salarisniveau (gelijk aan het oude salarisniveau van een 21-jarige) en een maximumniveau (gelijk aan het oude salarisniveau van een vakvolwassene met 0 functiejaren).
 
De aanloopschalen gelden uitsluitend voor werknemers van 21 en ouder met minder dan 3 jaar werkervaring in de branche.
 
Werkgever en werknemer hebben binnen het minimum en maximum van de aanloopschalen (contracts)vrijheid om het voor de individuele werknemer geldende salaris overeen te komen.
Werknemers van 21 of ouder met 3 jaar ervaring of langer (moeten) worden opgenomen in trede 1 of hoger van de schaal die hoort bij de functie van de betrokken werknemer.  
 
Een tijdelijke regeling
De aanloopschaal geldt voor een half jaar. Per 1 januari 2020 begint de vakvolwassen leeftijd en het vakvolwassen salaris na 20 jaar.