Ziekteverzuim onder werknemers in 2019 verder toegenomen, bouwmaterialenhandel zit onder landelijk gemiddelde.

‹ Terug
05 juni 2020

Het ziekteverzuim onder werknemers van bedrijven en de overheid is in 2019 gestegen tot 4,4 procent. Dit betekent dat van elke duizend te werken dagen er 44 werden verzuimd wegens ziekte. In 2018 was het verzuim nog 4,3 procent, in 2014 3,8 procent. De zorg kent opnieuw het hoogste verzuim. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers uit de Kwartaalenquête Ziekteverzuim.

 

Verzuim door ziekte verschilt per kwartaal en is in het eerste en vierde kwartaal van het jaar altijd hoger dan in de rest van het jaar. Het ziekteverzuim vertoont al enige jaren een stijgende lijn. Het voorlopige CBS-verzuimpercentage over het eerste kwartaal van 2020 bedraagt 5,2 procent. Als gevolg van Covid-19 zal dit verzuimpercentage waarschijnlijk hoger uitvallen.

Het ziekteverzuim van de bij het Zorgportaal Hibin aangesloten bedrijven bedroeg in 2019 3,6 procent.

Bij het Zorgportaal zijn 97 bedrijven/vestigingen binnen de branche aangesloten voor arbodienstverlening. Bij deze bedrijven/vestigingen zijn circa 2.156 medewerkers werkzaam. Niet alle bedrijven zijn lid van de branchevereniging. Het Zorgportaal staat los van Hibin en is in het verleden op initiatief van Hibin ontstaan voor de arbodienstverlening aan de leden.