Cao voor de Handel in Bouwmaterialen

‹ Terug

1. Nieuw loon- en functiesysteem per 1 januari 2019

Met ingang van 1 januari 2019 zal een nieuw functiesysteem het huidige systeem uit de cao vervangen. Tot 1 januari 2019 geldt het loon- en functiesysteem uit Afdeling C van deze cao.
De functies van werknemers dienen gedurende het jaar 2018 door werkgevers op basis van dit nieuwe systeem te worden beschreven en gewaardeerd. Eventuele wijzigingen die hierdoor optreden in de beloningen van de medewerkers worden per 1 januari 2019 van kracht. 

Het nieuwe Loon- en Functiesysteem bestaat uit de volgende onderdelen:
  • Een functieboek met functieomschrijvingen (A)
  • Een inschalings- en salarisgarantieregeling (B)
  • Een procedure bij bezwaar en beroep (C)

Met het oog op een tijdige invoering van dit nieuwe loon- en functiesysteem dient het volgende schema: 
1 januari 2018peildatum start functiebeschrijvingen in de bedrijven
1 mei 2018datum gereed functiebeschrijvingen
1 mei 2018startdatum functiewaarderingen in de bedrijven
1 oktober 2018datum gereed functiewaarderingen
1 januari 2019invoering nieuwe beloningsstructuur in de cao.

Ten behoeve van het nieuwe loon- en functiesysteem dat per 1 januari 2019 onderdeel gaat uitmaken van de opvolgende cao zijn de onderdelen A t/m C in een aparte bijlage ter kennisneming toegevoegd aan deze cao.