Cao voor de Handel in Bouwmaterialen

‹ Terug

Afdeling C: Loon- en functiesysteem

1. Salarisschalen

 
Het salaris wordt meestal betaald per kalendermaand ofwel een aangesloten periode van 30 dagen. Soms krijgt de werknemer zijn salaris 'per periode' (dat is een dertiende deel van een kalenderjaar), of per 4 weken of per week.

De salarissen in deze salarisschalen zijn maandsalarissen en gebaseerd op een 40-urige werkweek. Uit die bedragen kunnen de volgende berekeningen worden afgeleid:
  • periodesalaris : 92,31 % van het maandsalaris;
  • 4-weken-salaris : 92,06 % van het maandsalaris;
  • weeksalaris : 23,015% van het maandsalaris;
  • uursalaris: 0,576% van het maandsalaris.
 
 

Cao Hibin, maandsalarissen per 1 januari 2022 

 
 
Cao Hibin, maandsalarissen per 1 juni 2022 (+2,5%)

Functieboek Hibin
In het Functieboek voor Hibin behorende bij de CAO voor de Handel in Bouwmaterialen staan de meest voorkomende functies binnen de sector beschreven. Deze functies zijn gewaardeerd volgens de Bakkenist methode van functiewaardering. In het Functieboek Hibin staat ook beschreven hoe functies die niet in het Functieboek Hibin zijn opgenomen kunnen worden beschreven en gewaardeerd.
Het Functieboek Hibin  is een aparte bijlage van deze cao en maakt daar onderdeel van uit.

Klik hier om het Functieboek te openen.

2. Functiesysteem

In het Functieboek voor Hibin behorende bij de CAO voor de Handel in Bouwmaterialen staan de meest voorkomende functies binnen de sector beschreven. Deze functies zijn gewaardeerd volgens de Bakkenist methode van functiewaardering. In het Functieboek Hibin staat ook beschreven hoe functies die niet in het Functieboek Hibin zijn opgenomen kunnen worden beschreven en gewaardeerd.

Het Functieboek Hibin is een aparte bijlage van deze cao en maakt daar onderdeel van uit.