Take-back recyclingdienst VELUX dakramen: hoogwaardig hergebruik

‹ Terug
 Met de ‘Take-back recyclingdienst VELUX dakramen’ is VELUX Nederland genomineerd in de categorie Minder primaire grondstoffen. "Deze nominatie geeft de bevestiging dat onze inspanningen op dit gebied gewaardeerd worden”, zegt Ronald Bal, ‎Sustainable Development Improvement Manager bij VELUX Nederland. "Een erkenning als deze nominatie is goed voor de interne energie. We wisten al dat het initiatief vanuit de markt echt gewaardeerd wordt. Dit helpt om het initiatief verder te brengen. Onze uitdaging ligt in het bereiken van aannemers. Daar hebben we de hulp van de groothandels bij nodig. Als die enthousiast meedoen, wordt het eenvoudiger voor de aannemer om ook mee te doen. We willen de take-backdienst laagdrempeliger maken.”

VELUX Nederland heeft de take-back service in het leven geroepen om hergebruik van de grondstoffen daadwerkelijk te realiseren. Gebruikte VELUX dakramen worden ingezameld en gedemonteerd. Een VELUX houten dakraam bestaat voor ruim 85% uit glas, hout en aluminium. Voor deze grondstoffen zijn inmiddels toepassingen gevonden. De herwonnen grondstoffen worden op een hoogwaardig niveau hergebruikt. VELUX Nederland voorkomt zo afval aan het einde van de levenscyclus van producten. Ronald Bal: "We realiseren op deze manier een CO2-besparing van 28% ten opzichte van verwerking als bouw- en sloopafval. De dakramen worden ingezameld op de bouwplaats of op locaties van de bouwmaterialenhandel. De demontage wordt verzorgd door bedrijven die vallen onder de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) of bedrijven die werken aan re-integratie van gedetineerden. Daarmee genereren we met deze dienst ook social return.”

Inzameling via portal
VELUX Nederland heeft zich in eerste aanleg gericht op inzameling via professionele verwerkers. Via een portal takeback.velux.nl worden de materiaalstromen verwerkt en gemonitord. Alle deelnemende partijen kunnen zich hierop aanmelden. Aannemers kunnen hier de dienst bestellen, de bouwmaterialenhandel die meedoet aan de inzameling, kan de ingezamelde materialen op de portal aanmelden. Ronald Bal: "Het gaat om dakramen die we zelf verkocht hebben. We weten dus exact wat er verkocht is en kunnen uitrekenen hoe groot de potentiële retourstroom is. We zien nu dakramen terugkomen uit de periode 1988-1992. Van wat daarvan door grote aannemers wordt verwerkt, komt nu ongeveer tien procent terug. We willen het volume elk jaar verdubbelen. Dat is best ingewikkeld. Opschalen kost tijd, omdat we de hele keten mee moeten krijgen. Hoe meer inzamelpunten we hebben, des te beter het systeem zal werken. Idealiter creëren we een situatie waarbij de aannemer kan inleveren waar hij het nieuwe dakraam koopt. Als hij er twintig kilometer voor moet rijden, werkt het niet. We proberen het verder aantrekkelijker te maken door het mogelijk te maken dat aannemers hun VELUX REWARDS loyaliteitspunten kunnen gebruiken. Dan kunnen zij meedoen zonder out-of-pocketkosten.”
 
'We kunnen uitrekenen hoe groot de potentiële retourstroom is.'

Aantrekkelijk
De take-backdienst is een not-for-profitdienst. VELUX Nederland verdient er niets aan. De aannemer heeft een klein financieel voordeel ten opzichte van afvoer van materialen als sloopafval. Ronald Bal: "De dienst is niet gratis. Inzamelen maar ook bewerkingen kosten veel geld. Daar zijn we eerlijk over. Maar ondanks de kosten is het aantrekkelijk voor aannemers. Het is een goedkoper alternatief voor het afvoeren van materialen als bouwsloopafval. Dat komt omdat er ook grondstofopbrengsten tegenover staan. Dat heb je bij bouw- sloopafval vrijwel niet, als gevolg van laagwaardige toepassing.Maar het gaat niet alleen om de financiële component. We zien bijvoorbeeld bij woningbouwcorporaties dat zij in hun opdrachtverlening aan onderhoudsbedrijven voorschrijven dat zo veel mogelijk materiaal gered moet worden en dat bedrijven dat ook moeten kunnen aantonen. Ten aanzien van de take-backdienst speelt bij woningbouwcorporaties ook het aspect van social return een rol. Verder zien we de ontwikkeling dat met name grotere landelijke aannemers een actief duurzaamheidsbeleid voeren, omdat zij zich daarmee kunnen onderscheiden in de markt.” 

Nieuwe bestemmingen
Het afvoeren van dakramen als bouw- en sloopafval levert maximaal 30% herwinning van grondstoffen op. Via de take-backdienst blijft 95% van de grondstoffen in de keten. VELUX Nederland bemoeit zich actief met het vinden van nieuwe bestemmingen voor de herwonnen grondstoffen. "Dat is misschien wel het meest complexe stuk”, zegt Ronald Bal. "Het gaat niet alleen om het redden van de grondstoffen. Je moet je als producent actief bemoeien met het vervolgtraject, anders draait het vliegwiel niet en blijft het herwonnen materiaal in de opslag, en is er geen gezond business model. Als je circulariteit wilt realiseren, kun je er niet omheen het zo compleet mogelijk te doen en vraag en aanbod tegelijkertijd te organiseren. Het komt erop neer dat je aan het einde van de levensfase verantwoordelijkheid neemt, niet alleen voor je product, maar ook voor de grondstoffen. In die filosofie is een product de tijdelijke fase van een grondstof. Wij voorzien een toekomst waarin volledig circulaire producten de voorkeur krijgen boven producten geproduceerd van nieuwe grondstoffen.”