Afbouwpakketten®: productiegestuurd leveren versnelt afbouwproces (Gyproc)

‹ Terug
 Gyproc is met Afbouwpakketten® genomineerd in de categorieën Hindervrije logistiek en Versnelling van de bouw- en renovatieopgave. "Iedereen binnen het bedrijf vindt het ontzettend tof”, reageert Mark van Houten, commercieel directeur voor Gyproc en Isover in Nederland. "We krijgen goede reacties uit de markt en de CEO van Saint-Gobain Benelux feliciteerde ons. Het ligt niet in onze aard om hoog van de toren te blazen en het is mooi om op deze manier onder de aandacht te komen.”

Afbouwpakketten® is een concept voor het in één pakket leveren van de verschillende gipsplaten die nodig zijn voor het afbouwen van een ruimte. De benodigde platen worden vooraf op de juiste lengte- en breedtemaat gezaagd, op de gewenste montagevolgorde gelegd én voorzien van de sparingen voor installaties. De in december 2020 geďntroduceerde innovatie versnelt het afbouwproces, verhoogt de productiviteit van de afbouwer, leidt tot minder snijafval op de bouwplaats, beperkt transportbewegingen en leidt tot een schone, stofvrije werkplek. Met de just in time levering transporteert Gyproc de gewenste pakketten in een weerbestendig pakket op het afgesproken moment. De Afbouwpakketten® worden vervolgens neergezet in de ruimte(s) waar de platen worden gemonteerd. Afbouwpakketten® is beschikbaar op vijf verschillende niveaus, afgestemd op de wensen en mogelijkheden van de klant. 

Slinkend personeelsbestand
Afbouwpakketten® is een gezamenlijk concept van Gyproc en Saint-Gobain Solutions, waar Simon Scheepens als business Unit Manager Interior Solutions verantwoordelijk is voor innovatieve oplossingen op het gebied van binnenafbouw. "De basis voor Afbouwpakketten® werd al gelegd in 2012-2013, toen we het personeelsbestand in de bouw drastisch zagen slinken”, vertellen Mark en Simon. "Dat leidde tot een kwalitatieve verarming van de beschikbare handjes, terwijl we in onze eigen scenario’s de markt in 2015-2016 weer zagen aantrekken. We hebben ons daarop voorbereid door te werken aan ontzorging, versnelling van het afbouwproces en systematisering. Daar kwamen onze verduurzamingsdoelstelling en de wens om afval te mijden nog eens bij. Kortom, we zijn op zoek gegaan naar prestatiegerichte oplossingen. Tijdens een innovatiesessie met de Kwakman groep kregen we de vraag of we op hoog niveau maatwerk konden leveren. Vanwege de gewenste Breaam Excellentstatus voor een hotel in Amsterdam moest de Kwakman groep een afvalloze bouwplaats hebben. In die samenwerking vielen de puzzelstukjes op z’n plaats en ontstond de basis voor Afbouwpakketten®. We wisten meteen dat we daarmee een oplossing hadden voor complexe binnenstedelijke projecten, waar je te maken hebt met randvoorwaarden ten aanzien van emissie, afval en efficiency. Sinds die eerste pilot is het concept gegroeid en gerijpt. Je wilt naar schaalgrootte om vanuit zo’n pilot ook tot een goede businesscase te komen. Die uitwerking kost een paar jaar, omdat je bijvoorbeeld ook de productie anders moet gaan inrichten.”
 
'De reacties uit  de markt overtreffen onze verwachtingen'

De introductie van Afbouwpakketten® komt precies op het moment dat prefab en industrialisatie een hoge vlucht nemen. Mark van Houten: "In 2018 was de markt nog niet echt klaar voor deze oplossing. Sindsdien hebben we gezien dat het tekort aan mensen steeds zichtbaarder werd. Doordat we in de praktijk de voordelen van dit concept konden laten zien, ontstond een buzz. De reacties uit de markt overtreffen onze verwachtingen.” Simon Scheepens: "Wij acteren op basis van de klantvraag en we innoveren mét de markt. In die markt zien we onder andere dat BIM steeds breder wordt omarmd vanuit de noodzaak het bouwproces te versnellen. En we zien inmiddels dat de markt zit te springen om oplossingen als Afbouwpakketten®.” 

Andere benadering
Implementatie van werken met Afbouwpakketten® is in de praktijk geen kwestie van een druk op een knop. "Deze manier van werken vergt een andere benadering”, legt Simon Scheepens uit. "Het komt nog veel voor dat afbouwbedrijven laat in het proces worden ingeschakeld, maar om de voordelen van Afbouwpakketten® goed te benutten, moet je eerder met elkaar aan tafel. En de manier van werken is voor het ene project interessanter dan voor het andere. Als je een project hebt met veel repetitie, zoals een hotel met een beperkt aantal kamertypen, helpt dat wel.”

Het concept vergt ook aanpassing bij de bouwmaterialengroothandel. Mark van Houten: "We hebben ervoor gekozen de extra service niet plat te slaan in de vierkantemeterprijs, maar de service apart te berekenen. Dat is voor de groothandel weleens lastig. Gelukkig zien we ook daar dat men buiten de gebaande paden wil denken. We hebben die groothandel keihard nodig vanwege de logistieke functie. De groothandel zorgt voor het complete pakket. Zij verrijken onze pakketten met bijvoorbeeld profielen, zodat de afbouwer alle benodigde materialen in één keer ter beschikking heeft.”