Voortrekkersrol datamanagement en -classificatie: de sector op weg helpen (Wienerberger)

‹ Terug
 Wienerberger is vanwege zijn Voortrekkersrol datamanagement en -classificatie genomineerd in de categorie  ‘Data voor stroomlijning van de bouwsector’. Marketingdirecteur Tanja Bongers en Verkoopdirecteur Dick Winkelmeijer: "We zijn blij met de nominatie. We staan bij Wienerberger in de veranderingsstand op allerlei vlakken. Dat geldt ook voor digitalisering. Het is fijn als zo’n veranderingsproces en onze rol daarin worden waargenomen door de buitenwereld.” 

De voortrekkersrol van Wienerberger is op verschillende plekken zichtbaar. Niet alleen binnen het eigen bedrijf, maar ook daarbuiten. Wienerberger is deelnemer in DSGO, de experttafels van Hibin, en de NVTB Werkgroep digitalisering. Verder participeert Wienerberger in de ETIM Commissie en is het bedrijf aanjager van het gebruik van ETIM-Standaarden op internationaal niveau. Tanja Bongers: "Wienerberger ziet het belang van kennisdeling en samenwerking in de bouwketen en draagt daar actief aan bij. Onder andere door het maken van gezamenlijke afspraken. We zien standaarden voor een digitaal stelsel als noodzakelijk fundament voor de bouw. Daarom dragen we actief bij aan de ETIM-productclassificatiestandaard met ontwikkeling, kwaliteitsbeheer, advisering en door op diverse fronten een klankbord te zijn, ook op internationaal niveau. We werken al sinds 2014 aan productinformatiemanagement. Daarmee hebben we een ‘single-source-of-truth’ voor data. Daar geloven wij heilig in, omdat dat nodig is voor een goede ontsluiting van betrouwbare data naar klanten.” "Datakwaliteit is essentieel”, benadrukt ook Dick Winkelmeijer. "Als de bouw verder wil naar digitaal ontwerpen, dan heb je dit nodig. Dan moet de kwaliteit op orde zijn. Niet 90%, niet 95%, maar 100%, anders heb je er niets aan.” 

Data-ontsluiting
Tanja Bongers: "Afhankelijk van de gevraagde data en het gevraagde kanaal zetten we in op een brede, markt- en klantgerichte ontsluiting van onze data. We zetten in op het digitaliseren van het leveringsproces en de voorraden. Daarmee kunnen we de informatievoorziening, leverbetrouwbaarheid en service naar onze klanten verbeteren. Verder werken we aan actieve datamonitoring op het gebied van milieukosten om hiermee milieu-hotspots te lokaliseren en deze te verbeteren.  Samenvattend is het eigenlijk vrij simpel. In de bouw moet het sneller, slimmer en duurzamer. Digitalisering is de ‘enabler’ voor al die processen. Je hebt goede gestandaardiseerde data nodig om digitaliseringsprocessen te kunnen starten. En als je data goed wilt laten stromen tussen verschillende partijen in de keten, heb je een goed stelsel nodig. Standaardisatie en classificatie zijn heel belangrijk daarin. Je moet allemaal dezelfde taal spreken, zodat data kunnen gaan stromen. Dat is het belang van de gehele bouw en van ons bedrijf.”

Op tijd begonnen
Wienerberger is vroeg begonnen met de ‘single-source-of-truth’-strategie. Dick Winkelmeijer: "Voor een internationaal opererend bedrijf als Wienerberger is de weg naar `single-source-of-truth’ langer dan voor een bedrijf met één vestiging. We wilden niet achterlopen en zijn daarom op tijd begonnen. We beschikken nu over een Product Informatie Management systeem (PIM), dat internationaal binnen Wienerberger hetzelfde is. We gebruiken allemaal dezelfde bron van data. Zo kunnen we klanten internationaal voorzien van eenduidige kwalitatieve data. Daar ligt ons belang.”

Data delen
Tanja Bongers: "Omdat het er vervolgens om gaat dat je data met partners kunt delen, hebben we het belang van ETIM en DICO onderkend en ons ingezet voor acceptatie daarvan. Het kunnen delen van data is essentieel. Ontwikkelaars, opdrachtgevers, ontwerpers, onderhoudsbedrijven, partijen in de hele keten willen data op de juiste manier gaan gebruiken. Het is belangrijk dat meer partijen aanhaken. Dat is voor ons geen vraag meer. Daarom stellen wij onze data breed beschikbaar.” Dick Winkelmeijer benadrukt dat dat steeds meer gebeurt. "Tien jaar geleden keken partijen nog scheef naar elkaar. De tijd is nu rijp. Wij zien dat bijvoorbeeld aan de groei van electronic data interchange (EDI)-bestellingen, maar ook aan toenemende downloads ten behoeve van ontwerpen, BIM of presentaties.”
 
'Het aantal kanalen waarop data worden gedeeld, neemt enorm toe.
Als je die allemaal wilt beheren, kan het niet anders
dan dat je informatie gaat koppelen.'

Tanja schetst waarom de behoefte aan data-uitwisseling alleen maar zal groeien: "Het aantal kanalen waarop data worden gedeeld, neemt enorm toe. Als je die allemaal wilt beheren, kan het niet anders dan dat je informatie gaat koppelen, zodat alles herleidbaar is naar dezelfde informatiebron. In de breedte nemen de hoeveelheden datavelden en gebruikers toe. Het is een never ending story. Dat kun je echt maar op één manier beheren.”

Dick Winkelmeijer: "Wet- en regelgeving en de vraag vanuit de markt zijn beide drivers achter dat proces. Wij zien bijvoorbeeld dat in tenders om milieu-indicatoren wordt gevraagd. Als je serieus antwoord wilt geven op dat soort vragen, kan dat alleen als je je data op orde hebt.” Tanja Bongers: "Het is in ieders belang dat we kennis delen. Als je de enige bent, gaat het nog niet vliegen. Samenwerken op het gebied van data en digitalisering is belangrijker dan ooit.”