ClickBrick: resultaat van overstap naar circulair denken (Wienerberger)

‹ Terug

 

 Wienerberger is met de innovatie ClickBrick genomineerd in de categorie Minder primaire grondstoffen. "We zijn bijzonder trots op deze nominatie”, zegt marketing directeur Tanja Bongers. "We zijn een nieuw circulair pad ingeslagen met Wienerberger, waarvan ClickBrick een van de oplossingen is. Het is fijn als dat extern ook zo gezien wordt. De nominatie is daarmee voor ons een heel mooie opsteker. Uit reacties blijkt dat de nominatie weer een breder podium oplevert. Het draagt bij aan grotere awareness voor het circulair denken.”

ClickBrick, een circulair droogstapelsysteem voor buitengevels, is het tastbare resultaat van de overstap naar circulair denken. Wienerberger introduceerde in 2020 het concept Brick as a Service: het bedrijf neemt Clickbricks na gebruik gegarandeerd retour, met een vooraf gedefinieerde waarde. Het ClickBrick-systeem is gecertificeerd volgens Cradle-to-cradle Silver en volgens Material Health Certificat Gold, een bewijs voor circulariteit en gezonde grond- en hulpstoffen. Het ClickBrick-concept is onlangs uitgebreid met de introductie van ClickBrick Pure, een circulair droogstapelsysteem met de esthetiek van traditioneel metselwerk. 

Verantwoordelijkheid
"De kern van deze ontwikkeling is dat we onze verantwoordelijkheid nemen”, aldus Tanja Bongers en verkoopdirecteur Dick Winkelmeijer. "We voeren een proactief beleid op circulariteit en daarmee op langere levensduur en behoud van waarde van grondstoffen en producten. Onze innovaties en ons beleid zijn gericht op het gebruik van hernieuwbare, biotische (basis)grondstof (klei), reduceren van overige primaire grondstoffen, maximaal gebruik van secundaire grondstoffen en - als optimum - zo veel mogelijk hergebruik van producten. We ondersteunen en werken samen met marktpartijen die straatbakstenen, gevelbakstenen en keramische dakpannen willen hergebruiken en we investeren in productontwikkeling en innovaties gericht op dematerialisatie.”

"We zien een sterk toenemende belangstelling voor herbruikbaarheid van keramische producten, in sommige gevallen zelfs met een hogere marktwaarde”, vult Dick Winkelmeijer aan. "We breiden ons ClickBrick-portfolio steeds verder uit. Ik ben zelf meer dan enthousiast. Wat hier bij Wienerberger gebeurt, past in de tijdgeest. Een betere timing kon niet. We zijn natuurlijk al langer met circulariteit bezig. Keramische dakpannen en straatbakstenen zijn al herbruikbaar. Maar met gevelstenen die met mortel aan elkaar worden geplakt, kon dat tot nu toe nog niet. De wens om gevelstenen op eenzelfde hoogwaardige manier te kunnen hergebruiken, leefde al langer. Dat kan nu met een clipje, zoals de dakpan met een panhaak. Deze oplossing is echt innovatie. Met ClickBrick zetten we de nieuwe baksteenstandaard. We hebben er heel veel vertrouwen in.”
 
'Wat hier bij Wienerberger gebeurt, past in de tijdgeest.'

Substantiële verandering
"De reacties uit de markt onderschrijven dat vertrouwen. We moeten eerder remmen dan stimuleren. Illustratief is dat we normaal bij architecten echt wel enige moeite moeten doen om een nieuw product te mogen bespreken, maar dat in dit geval meteen 90% positief reageerde op een verzoek  ons uitnodigde om erover te komen vertellen. We zien ook veel belangstelling van grote aannemers. Die staan ook allemaal op de kruising naar circulariteit. Grote aannemers zijn veel bezig met prefab, maar ook wel met de vraag hoe je prefabelementen later kunt hergebruiken. We voeren nu gesprekken met grote bouwers om te kijken hoe ClickBrick ingepast kan worden in hun gestandaardiseerde woningen. Dat is voor die partijen een zeer interessante optie. Zij kunnen over twintig jaar, als er bijvoorbeeld weer nieuwe isolatienormen gelden, de bakstenen van de gevel halen, nieuwe isolatie plaatsen en dezelfde stenen weer terug zetten. ClickBrick gaat echt iets veranderen. We kunnen nog niet zeggen welk deel van het traditioneel metselen zal worden vervangen, maar dat aandeel zal substantieel zijn.”

Clickers
Werken met ClickBrick komt tegemoet aan nog een andere uitdaging voor de bouwsector: het tekort aan vakmensen. "We krijgen clickers in plaats van metselaars”, zegt Tanja Bongers. "Bouwbedrijven kunnen een bredere laag van verwerkers aanboren. Die mensen moeten we intensief gaan trainen. En dat is niet het enige. We staan met z’n allen nog maar aan het begin van een circulaire bouw. De informatiebehoefte is heel groot. Vanuit Wienerberger kijken we goed wat de markt nodig heeft. We doen bijvoorbeeld kwaliteitsonderzoek onder architecten. We moeten voeling houden met de markt en samen met die markt verder doorontwikkelen.”