Algemene voorwaarden B2C

Deze Algemene Consumentenoorwaarden van de Vereniging van Hibin zijn tot stand gekomen in december 2003 in overleg met de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad en zijn per 1 januari 2004 in werking getreden. In dit document vind je de consumentenvoorwaarden.

In gevolge de nieuwe wettelijke regels voor de normering van buitengerechtelijke incassokosten per 1 juli 2012, moet de tekst als onlosmakelijk deel van de Algemene Voorwaarden van Koninklijke Hibin worden gezien.