Hindervrije bouwlogistiek

Experttafel Hindervrije bouwlogistiek

In november 2019 en januari en april 2020 vonden bijeenkomsten plaats van de experttafel 'Hindervrije Bouwlogistiek'. De aanwezige Experts werken aan drie concrete projecten:
 
  • Logistiek concept voor kleinschalig projecten in binnensteden;
  • Inventarisatie eisen en wensen t.b.v. de transitie naar Zero Emissie;
  • Cargopooling en randvoorwaarden voor logistieke samenwerking.
De projectomschrijvingen vind je in de rechterkolom. De eerstvolgende bijeenkomst van deze Experttafel is in juni 2020.

Achtergrond Experttafel
De bouwsector heeft als grootverbruiker een verantwoordelijkheid in het terugbrengen van het aantal bouwgerelateerde transportbewegingen. Doel daarbij is niet alleen de beperking van het gebruik van fossiele brandstoffen, maar ook beperking van hinder (geluid, fijnstof, minder vervoersbewegingen, kortere bouwtijd). Het feit dat een groot deel van de nieuwbouw de komende periode plaats zal vinden in binnenstedelijk gebied, maakt deze opgave des te urgenter. Niet in de laatste plaats voor de bouwsector zelf. Bereikbaarheid en logistieke kosten worden steeds essentiŽlere aspecten voor een succesvol en rendabel bouwproject.

Onderzoek toont aan dat de bouwlogistiek efficiŽnter kan door slimmer te combineren (cargopooling). Dit vergt (bereidheid tot) samenwerking tussen verschillende leveranciers, fysieke verzamel- en overslagpunten (bouwhubs) en verregaande gedigitaliseerde transportplanning.

Rol van de bouwtoelevering
De bouwtoelevering beschikt over een landelijk dekkend logistiek netwerk met honderden fysieke locaties die deels al als bouwhub gebruikt worden en waarbij nog genoeg ruimte is voor optimalisatie. Het is denkbaar dat (combinaties van) bedrijven nauwer gaan samenwerken in het beleveren van bouwprojecten. Dat kan binnen de bouwtoelevering, maar ook over de verschillende takken van de groothandel heen.

Digitalisering is randvoorwaardelijk voor het tot stand brengen van effectievere bouwlogistiek. De te maken efficiencyslag kan gevonden worden in het verbinden van Ė vaak al per individuele leverancier geoptimaliseerde Ė bevoorrading van bouwprojecten.

 

Project Logistiek concept voor kleinschalig projecten in binnensteden

Project Transitie naar Zero Emissie

Project Cargopooling en randvoorwaarden voor logistieke samenwerking

Green Deal

Hibin participeert in de Green Deal Duurzame Logistiek in de Bouw

Publicaties Topsector Logistiek

De Topsector Logistiek publiceert regelmatig (onderzoeks)rapporten over ontwikkelingen m.b.t. duurzame logistiek. Klik hier voor meer informatie.