Hindervrije bouwlogistiek

Experttafel Hindervrije bouwlogistiek

De Experts werken  aan drie concrete projecten:
  • Inzicht in actuele en toekomstige eisen bouwlogistiek
  • Optimalisatie logistiek kleinschalige bouwprojecten
De projectomschrijvingen vind je in de rechterkolom.

Achtergrond Experttafel
De bouwsector heeft als grootverbruiker een verantwoordelijkheid in het terugbrengen van het aantal bouwgerelateerde transportbewegingen. Doel daarbij is niet alleen de beperking van het gebruik van fossiele brandstoffen, maar ook beperking van hinder (geluid, fijnstof, minder vervoersbewegingen, kortere bouwtijd). Het feit dat een groot deel van de nieuwbouw de komende periode plaats zal vinden in binnenstedelijk gebied, maakt deze opgave des te urgenter. Niet in de laatste plaats voor de bouwsector zelf. Bereikbaarheid en logistieke kosten worden steeds essentiëlere aspecten voor een succesvol en rendabel bouwproject.

Onderzoek toont aan dat de bouwlogistiek efficiënter kan door slimmer te combineren (cargopooling). Dit vergt (bereidheid tot) samenwerking tussen verschillende leveranciers, fysieke verzamel- en overslagpunten (bouwhubs) en verregaande gedigitaliseerde transportplanning.

Rol van de bouwtoelevering
De bouwtoelevering beschikt over een landelijk dekkend logistiek netwerk met honderden fysieke locaties die deels al als bouwhub gebruikt worden en waarbij nog genoeg ruimte is voor optimalisatie. Het is denkbaar dat (combinaties van) bedrijven nauwer gaan samenwerken in het beleveren van bouwprojecten. Dat kan binnen de bouwtoelevering, maar ook over de verschillende takken van de groothandel heen.

Digitalisering is randvoorwaardelijk voor het tot stand brengen van effectievere bouwlogistiek. De te maken efficiencyslag kan gevonden worden in het verbinden van – vaak al per individuele leverancier geoptimaliseerde – bevoorrading van bouwprojecten.

 

Optimalisatie logistiek kleinschalige bouwprojecten

Nederland kent vele projecten en initiatieven op het gebied van (binnenstedelijke) bouwlogistiek. De Experttafelbijeenkomsten hebben om te beginnen beter inzicht gegeven in wat er al aan onderzoeken en inventarisaties plaatsvindt. Er is verbinding gelegd met projecten van de Hogeschool Rotterdam, TNO, TLN en de Topsector Logistiek.

Vanuit dit project is intensieve samenwerking tot stand gekomen met het project ‘Sharing logistics’ van de Hogeschool Rotterdam en een onderzoek van TNO in opdracht van de Topsector Logistiek. Een aantal bij Hibin aangesloten bedrijven heeft actief aan deze onderzoeken meegewerkt. Dit kwalitatieve onderzoek biedt een basis voor verder kwantitatief onderzoek dat met ingang van het schoolseizoen 2020-2021 wordt uitgevoerd. Experts/aangesloten bedrijven spelen hierin een actieve rol.


Project Inzicht in actuele toekomstige eisen bouwlogistiek

Voor de bouwtoelevering is inzicht in eisen en wensen van verschillende overheden op het gebied van zero emissie belangrijk. Andere partijen, waaronder TLN, werken niet alleen aan overzicht, maar voeren ook overleg met de overheid over harmonisatie van regelgeving. Hibin volgt die ontwikkelingen actief en rapporteert daarover aan de Experttafel. Met als achtergrond de wens om binnensteden vanaf 2025 emissievrij te bevoorraden, volgen de ontwikkelingen elkaar snel op. 
Met behulp van deze partners is steeds meer informatie verzameld over onder andere (aangekondigde) wet- en regelgeving, ontwikkeling in elektrisch vervoer en laadinfrastructuur, subsidiemogelijkheden en standpunten van logistieke partijen met betrekking tot samenwerking. De volgende stap is een analyse vanuit het perspectief van de bouwtoelevering waarmee individuele bedrijven zich beter kunnen voorbereiden en bijvoorbeeld hun investeringen in materieel gerichter kunnen plannen.

Green Deal

Hibin participeert in de Green Deal Duurzame Logistiek in de Bouw

Publicaties Topsector Logistiek

De Topsector Logistiek publiceert regelmatig (onderzoeks)rapporten over ontwikkelingen m.b.t. duurzame logistiek. Klik hier voor meer informatie.

Resultaten Experttafels nov 2019 - okt 2020