Hibin Marktmonitor

Hibin Marktmonitor: sturingsinstrumenten voor handel en fabrikanten

Voor groothandelsbedrijven vormen omzetstatistieken een belangrijk sturingsinstrument. De eigen omzetontwikkeling afgezet tegen die in de gehele branche, geeft belangrijke informatie over de eigen prestaties. Op het moment dat je die informatie ook nog eens op productniveau beschikbaar hebt, kun je beter sturen op bijvoorbeeld assortimentsbeheer, marketing en inkoop. Op verzoek van leden is hiervoor de Hibin Marktmonitor ontwikkeld. Binnen dit concept is sinds begin 2020 de Hibin Omzetmonitor beschikbaar. Een tweede product, de Hibin Assortimentsmonitor, is in ontwikkeling. Het initiatief voor de Hibin Marktmonitor garandeert een onafhankelijke rapportage en afhandeling. Hibin heeft voor de uitvoering een raamcontract gesloten met RMB Data Services. De Hibin Marktmonitor is een initiatief van en voor de branche, wat bijvoorbeeld betekent dat leden ook worden betrokken bij de opzet van de Hibin Assortimentsmonitor.

Met ingang van 2020 zijn voor de deelnemers maandelijks geanonimiseerde praktijkcijfers beschikbaar zover de omzetontwikkeling in de branche. De deelnemende bedrijven hebben daar bovenop maandelijks gedetailleerd inzicht in hun eigen prestaties. De Hibin Assortimentsmonitor wordt een belangrijk instrument in de samenwerking tussen groothandel en fabrikanten. Fabrikanten kunnen op basis van de monitor beschikken over generieke maandelijkse generieke maandelijkse afzet- en omzetcijfers.

Meer dan 80% van de markt
De cijfers van de Hibin Omzetmonitor bieden een zeer hoge mate van betrouwbaarheid. De Hibin Omzetmonitor heeft het ledenbestand van Koninklijke Hibin (414 vestigingen) als basis. Niet alle vestigingen van de formules of samenwerkingsverbanden binnen Hibin zijn lid. De omzetopgaven vinden echter plaats op organisatieniveau, waardoor de totale steekproef 480 vestigingen omvat. De groothandelsbedrijven die nu nog niet deelnemen, worden vanaf het eerste kwartaal van 2020 in de gelegenheid gesteld aan te haken. Voor bij Hibin aangesloten bedrijven geldt een kortingsregeling. 

Ontwikkeling assortimentsmonitor
Hibin en RMB Data Services willen in het eerste kwartaal van 2020 meteen verder met de ontwikkeling van de Hibin Assortimentsmonitor. Deze rapportage kan branchebreed worden ingezet als basis voor gezamenlijke marktinzichten, naast andere informatie zoals de Hibin Conjunctuurmeter. De Hibin Assortimentsmonitor gaat een maandelijks beeld geven van de volume- en omzetontwikkeling van circa twintig productgroepen, samengesteld op basis van de feitelijke verkoopdata van een steekproef van Hibin-leden in de bouwgroothandel. De data sluit aan op de Omzetmonitor en is in feite een verdieping daarvan. Afhankelijk van de technische mogelijkheden en de wensen vanuit de deelnemers wordt de Hibin Assortimentsmonitor verder vormgegeven. Er worden workshops georganiseerd waar groothandelsbedrijven en fabrikanten met elkaar in gesprek gaan over de invulling. Voor Hibin is de assortimentsmonitor van belang, omdat er informatie beschikbaar komt die groothandelsbedrijven en fabrikanten helpt beter en effectiever samen te werken in het bedienen van klanten.

Ontstaansgeschiedenis
De bouwmaterialengroothandel had hiervoor de Monitor Bouwgroothandel. Nadat deze halverwege 2019 wegviel, hebben concerns en inkooporganisaties aan Koninklijke Hibin gevraagd een onafhankelijk instrument te ontwikkelen. Hibin heeft vervolgens voor de uitvoering een raamovereenkomst gesloten met RMB Data Services. In die eerste fase hebben BMN, Bouwcenter (Veris), Bouwmaat Nederland, Pontmeyer/Jongeneel (TABS), Raab Karcher, SAKOL, Stiho, en 4 Plus zich bij het initiatief aangesloten.

In de zomer van 2019 zijn direct werkafspraken gemaakt om de continuďteit van de Hibin Omzetmonitor te garanderen. Bij de betrokken bedrijven zijn cijfers verzameld met terugwerkende kracht tot januari 2018, op basis waarvan eind september 2019 de eerste rapportages beschikbaar zijn gekomen. Eind januari 2020 is de jaarrapportage van de Hibin Omzetmonitor over 2019 opgeleverd. Met ingang van 2020 vindt publicatie per kwartaal plaats.

Hibin strategie
De betrokkenheid van Hibin bij dit project past in de begin 2019 gepresenteerde meerjarenstrategie ‘Netwerk van de bouwtoelevering 2025’. Hibin kan in de uitvoering van die strategie op basis van de omzetmonitor – en later de assortimentsmonitor - beschikken over geaggregeerde cijfers. Tegelijkertijd biedt de Hibin Marktmonitor Hibin de mogelijkheid de relatie met bestaande leden te versterken en mogelijk nieuwe bedrijven aan zich te binden. 

Template Hibin Omzetmonitor

HIER kun je van de Excelltemplate voor de Hibin Omzetmonitor en de voorbeeldrapportage bekijken.