Data voor stroomlijning van de bouwsector

Experttafel Data voor stroomlijning van de bouwsector

De Experts werken aan het project:
 
  • Bevorderen en versnellen ETIM-classificatie
 
De projectomschrijving vind je in de rechterkolom. 

Achtergrond Experttafel
De vraag naar beter, sneller, goedkoper en flexibeler bouwen, aangevuld met de wens de materiaalstroom te sluiten (circulair bouwen), leidt tot meer industrialisatie. Die geďndustrialiseerde bouw betekent dat meer bouwdelen onder geconditioneerde omstandigheden in de fabriek kunnen worden gemaakt en dat meer gebouwonderdelen op de bouwplaats (‘on the spot’) kunnen worden gemaakt met behulp van 3D-printing. De geďndustrialiseerde bouw kan volgens deskundigen oplopen tot wel 70% van het totaal. Materialen en complete producten zullen vaker direct van de fabriek naar de bouwplaats gaan. In dat proces krijgt de bouwtoelevering (geleidelijk aan) een andere rol.

We groeien steeds meer toe naar een situatie waarin slimme materialen informatie geven over bijvoorbeeld benodigd onderhoud en levensduur, op basis waarvan producten en processen worden geoptimaliseerd. Er vindt uitwisseling plaats tussen verschillende informatiebronnen, waardoor ook informatie over gebruik, gedrag en klantwaardering continu teruggekoppeld wordt. Toepassing van bigdatatechnologie in dat proces levert informatie op die kan helpen om klantgerichter (levensloopbestendig, gezonder, comfortabeler) te bouwen.

Rol van de bouwtoelevering
Vanuit de bestaande functie kan de bouwtoelevering toegroeien naar (mede) de rol van dataleverancier voor zowel fabrikanten als uitvoerende bouw. Inzet van kennis over materiaaleigenschappen, toepasbaarheid en verwerking helpt om data te vertalen naar praktische toepassingen. Zo kan de bouwtoelevering een bijdrage leveren aan continue optimalisatie van het bouwproces.

Project Bevorderen en versnellen ETIM-classificatie

De Experttafel Data voor stroomlijning van de bouwsector heeft zijn tanden gezet in een project voor de langere termijn: Bevorderen en versnellen van ETIM-classificatie. Voor een deel van de bouwtoelevering nu al een onmisbaar aspect van hun bedrijfsvoering, voor anderen en nog vrijwel onbekend fenomeen. De Experttafel werkt aan twee aspecten: inhoud en implementatie.

Vanuit de Experttafel werken kleine groepjes inhoudelijk deskundigen onder leiding van Balance & Result aan het beter in kaart brengen van wat enu al geclassificeerd is. Zij pakken daarnaast als pilotproject enkele productgroepen op en werken deze verder uit. Dat proces levert niet alleen bruikbare data maar ook inzicht in hoe individuele bedrijven hun classificatieproces effectief kunnen inrichten. Wat dat laatste aspect betreft vindt ook overleg plaats met Ketenstandaard Bouw en Techniek.

Communicatietraject
Aan de ondersteuning van bedrijven gaat nog een communicatietraject vooraf. Het laten aansluiten van meer fabrikanten en groothandelsbedrijven begint met informatie over de voordelen voor individuele bedrijven en de bouwsector. Voor de hele sector betekent uniformering van productdata een bijdrage aan:
  • betere samenwerking in de sector eenduidige informatie-uitwisseling;
  • de informatiepositie die nodig is om een langetermijnstrategie te bepalen,
en stelt partijen in staat om

  • te voldoen aan (nieuwe) klantvragen en klantwaarde toe te voegen;
  • interne bedrijfsprocessen te verbeteren en toekomstbestendig te maken;
  • te voldoen aan wet- en regelgeving;
  • te anticiperen op eisen t.a.v. normering en certificeringen.

Convenant voor versnelling

Ondersteunend aan het project Bevorderen en versnellen van ETIM-classificatie, is met behulp van een groot aantal partijen een convenant opgesteld. Bedrijven uit de bouwtoelevering (fabrikanten en groothandelsbedrijven) committeren zich aan invoering van ETIM. Lees meer in Dossier ETIM-convenant. Bekijk ook de video's van deelnemende bedrijven en organisaties.

Onderzoek onder fabrikanten en binnendienstmedewerkers

In opdracht van de Hibin Experttafel heeft USP Marketing Consultancy onderzoek gedaan onder fabrikanten en binnendienstmedewerkers van bouwmaterialengroothandelsbedrijven. 

Resultaten
Van de fabrikanten in hout- en bouwmaterialen werkt ongeveer een vijfde ETIM classificatie. Bij andere fabrikanten ligt dit aandeel twee keer zo hoog. Dat blijkt uit een onderzoek onder 126 fabrikanten. Verder blijkt dat een meerderheid van de fabrikanten zegt al wel actief met classificatie bezig te zijn. Een deel op het niveau van voorbereiding en een deel al daadwerkelijk met classificeren van producten. Een meerderheid (62%) is bekend met ETIM.  

De vraag vanuit de bouwgroothandel is voor 63% de belangrijkste reden voor classificatie. 35% noemt de opdrachtgevende markt; 29% noemt de aannemers. 
Verder blijkt uit het onderzoek dat er sprake van onduidelijkheid over hoe classificatie het beste georganiseerd kan worden. Klik hier voor de volledige rapportage van USP.
 
Uit het onderzoek onder 75 binnendienstmedewerkers blijkt dat bij circa 90% groothandelsbedrijven het eigen Productinformatiemanagement-systeem (PIM) nog niet (volledig) op orde is. Per binnendienstmedewerker is wekelijks drie uur tijdsbesparing mogelijk. Die tijd gaat nu verloren met het opzoeken van productinformatie buiten de eigen systemen. Daarnaast leidt het niet op orde hebben van de productinformatie tot het verkeerd informeren van klanten, foutieve offertes of facturen en de daarbij behorende klachten.
Bekijk hier de onderzoeksresultaten van de fabrikanten en de binnendienstmedewerkers.

Resultaten Experttafels nov 2019 - okt 2020