Data voor stroomlijning van de bouwsector

Experttafel Data voor stroomlijning van de bouwsector

Op 18 november 2019 en 6 februari 2020 vonden de eerste bijeenkomsten plaats van de Experttafel 'Dat voor stroomlijning van de bouwsector'. De Experts werken twee projecten:
 
  • Het creëren van voorwaarden opdat de bouwtoelevering effectief kan werken met bestaande standaarden en deze kan toepassen in BIM*
  • Informatie als fundament voor nieuwe vormen van dienstverlening.
*-dit project wordt wellicht later in twee snelheden opgesplitst.
 
De projectomschrijvingen vind je in de rechterkolom. De eerstvolgende bijeenkomst van deze Experttafel is in april.

Achtergrond Experttafel
De vraag naar beter, sneller, goedkoper en flexibeler bouwen, aangevuld met de wens de materiaalstroom te sluiten (circulair bouwen), leidt tot meer industrialisatie. Die geïndustrialiseerde bouw betekent dat meer bouwdelen onder geconditioneerde omstandigheden in de fabriek kunnen worden gemaakt en dat meer gebouwonderdelen op de bouwplaats (‘on the spot’) kunnen worden gemaakt met behulp van 3D-printing. De geïndustrialiseerde bouw kan volgens deskundigen oplopen tot wel 70% van het totaal. Materialen en complete producten zullen vaker direct van de fabriek naar de bouwplaats gaan. In dat proces krijgt de bouwtoelevering (geleidelijk aan) een andere rol.

We groeien steeds meer toe naar een situatie waarin slimme materialen informatie geven over bijvoorbeeld benodigd onderhoud en levensduur, op basis waarvan producten en processen worden geoptimaliseerd. Er vindt uitwisseling plaats tussen verschillende informatiebronnen, waardoor ook informatie over gebruik, gedrag en klantwaardering continu teruggekoppeld wordt. Toepassing van bigdatatechnologie in dat proces levert informatie op die kan helpen om klantgerichter (levensloopbestendig, gezonder, comfortabeler) te bouwen.

Rol van de bouwtoelevering
Vanuit de bestaande functie kan de bouwtoelevering toegroeien naar (mede) de rol van dataleverancier voor zowel fabrikanten als uitvoerende bouw. Inzet van kennis over materiaaleigenschappen, toepasbaarheid en verwerking helpt om data te vertalen naar praktische toepassingen. Zo kan de bouwtoelevering een bijdrage leveren aan continue optimalisatie van het bouwproces.

Project Bevorderen en versnellen ETIM-classificatie