Data voor stroomlijning van de bouwsector

Experttafel Data voor stroomlijning van de bouwsector

De Experts werken in het seizoen 2019-2020 aan het project:
 
  • Bevorderen en versnellen ETIM-classificatie
 
De projectomschrijvingen vind je in de rechterkolom. 

Achtergrond Experttafel
De vraag naar beter, sneller, goedkoper en flexibeler bouwen, aangevuld met de wens de materiaalstroom te sluiten (circulair bouwen), leidt tot meer industrialisatie. Die geïndustrialiseerde bouw betekent dat meer bouwdelen onder geconditioneerde omstandigheden in de fabriek kunnen worden gemaakt en dat meer gebouwonderdelen op de bouwplaats (‘on the spot’) kunnen worden gemaakt met behulp van 3D-printing. De geïndustrialiseerde bouw kan volgens deskundigen oplopen tot wel 70% van het totaal. Materialen en complete producten zullen vaker direct van de fabriek naar de bouwplaats gaan. In dat proces krijgt de bouwtoelevering (geleidelijk aan) een andere rol.

We groeien steeds meer toe naar een situatie waarin slimme materialen informatie geven over bijvoorbeeld benodigd onderhoud en levensduur, op basis waarvan producten en processen worden geoptimaliseerd. Er vindt uitwisseling plaats tussen verschillende informatiebronnen, waardoor ook informatie over gebruik, gedrag en klantwaardering continu teruggekoppeld wordt. Toepassing van bigdatatechnologie in dat proces levert informatie op die kan helpen om klantgerichter (levensloopbestendig, gezonder, comfortabeler) te bouwen.

Rol van de bouwtoelevering
Vanuit de bestaande functie kan de bouwtoelevering toegroeien naar (mede) de rol van dataleverancier voor zowel fabrikanten als uitvoerende bouw. Inzet van kennis over materiaaleigenschappen, toepasbaarheid en verwerking helpt om data te vertalen naar praktische toepassingen. Zo kan de bouwtoelevering een bijdrage leveren aan continue optimalisatie van het bouwproces.

Project Bevorderen en versnellen ETIM-classificatie

De Experttafel Data voor stroomlijning van de bouwsector heeft zijn tanden gezet in een project voor de langere termijn: Bevorderen en versnellen van ETIM-classificatie. Voor een deel van de bouwtoelevering nu al een onmisbaar aspect van hun bedrijfsvoering, voor anderen en nog vrijwel onbekend fenomeen. De Experttafel werkt aan twee aspecten: inhoud en implementatie.

Vanuit de Experttafel werken kleine groepjes inhoudelijk deskundigen onder leiding van Balance & Result aan het beter in kaart brengen van wat er nu al geclassificeerd is. Zij pakken daarnaast als pilotproject enkele productgroepen op en werken deze verder uit. Dat proces levert niet alleen bruikbare data maar ook inzicht in hoe individuele bedrijven hun classificatieproces effectief kunnen inrichten. Wat dat laatste aspect betreft vindt ook overleg plaats met Ketenstandaard Bouw en Installatie.

Aan de ondersteuning van bedrijven gaat nog een communicatietraject vooraf. Het laten aansluiten van meer fabrikanten en groothandelsbedrijven begint met informatie over de voordelen voor individuele bedrijven en de bouwsector. Voor de hele sector betekent uniformering van productdata een bijdrage aan:

  • betere samenwerking in de sector eenduidige informatie-uitwisseling;
  • de informatiepositie die nodig is om een langetermijnstrategie te bepalen,

en stelt partijen in staat om

  • te voldoen aan (nieuwe) klantvragen en klantwaarde toe te voegen;
  • interne bedrijfsprocessen te verbeteren en toekomstbestendig te maken;
  • te voldoen aan wet- en regelgeving;
  • te anticiperen op eisen t.a.v. normering en certificeringen.
Convenant toetsen bij ondernemers
Hibin wil een convenant presenteren waarin het Netwerk van de Bouwtoelevering toezegt een actieve bijdrage te leveren aan de ambities van klanten en hun opdrachtgevers én een aantal bouwgerelateerde maatschappelijke opgaven door het digitaliseringsproces in de bouwsector te ondersteunen. De ondertekenende bedrijven doen dat door in te zetten op het aanleveren van uniforme productdata. Het gaat om een overall belofte namens de bouwtoelevering, waarbij bedrijven individueel afspraken maken over ambities en snelheid. Een concept van het convenant wordt deze zomer al aan individuele bedrijven voorgelegd.