Digitalisering

Beleidsplan ICT en digitalisering

Inleiding
Digitalisering in de bouw staat nog in de kinderschoenen. De bouwmaterialengroothandel is
daarin geen uitzondering. Er zijn tal van ontwikkelingen, van BIM tot 3D-printen,
die ervoor zorgen dat de achterstand ten opzichte van andere sectoren snel wordt ingelopen.
Maar er moet nog een slag worden gemaakt in het op elkaar laten aansluiten van
ontwikkelingen en daarmee ICT over de hele linie van de bouwketen tot hogere kwaliteit en
meer efficiency te laten leiden.
De impact van ICT op het dagelijks leven en het functioneren van bedrijven, neemt nog
steeds toe. Er zijn tal van ICT-gerelateerde ontwikkelingen waarmee bedrijven
geconfronteerd worden. ICT leidt tot efficiencyverbetering en kostenbeheersing in
bedrijfsprocessen en verbetering van de interactie tussen verschillende geledingen van de
bouwketen. Klanten raken meer en meer gewend aan het inzetten van verschillende kanalen
(omnichannel) in hun dagelijks werk. Dit biedt kansen en bedreigingen voor de professionele
bouwmaterialenhandel.

Belang
De bouwmaterialengroothandel heeft van oudsher een cruciale schakelfunctie tussen
fabrikanten/importeurs van bouwmaterialen en de uitvoerende bouw op het gebied van
informatie- en kennisuitwisseling op product- en bouwdeelniveau. Voor het behoud en het
verder uitbouwen van die functie is het van groot belang dat de bouwmaterialengroothandel
een initiŽrende rol heeft in de digitalisering van informatie- en kennisuitwisseling op
productniveau.

Doel
Koninklijke Hibin wil leden ondersteunen in het gezamenlijk realiseren van een standaard die
het mogelijk maakt informatie- en kennisuitwisseling op productniveau in al zín aspecten
langs digitale weg mogelijk te maken. Die standaard moet het mogelijk maken allerlei
informatie aan producten te koppelen (producteigenschappen, logistieke informatie,
duurzaamheidsaspecten, beschikbaarheid, prijs) waarmee volledige digitalisering van het
handelsproces (van offerte tot facturatie) op eenduidige wijze mogelijk wordt. Niet alleen voor
de bouwmaterialengroothandel, maar voor alle toeleverende en verwerkende bedrijven. Dit
laatste betekent ook dat Hibin als vertegenwoordiger van de bouwmaterialengroothandel kan
optreden, maar dat realisatie van de gewenste standaard alleen kan plaatsvinden in
afstemming met alle andere partijen in het proces.
Ten tweede wil Hibin leden ondersteunen in de verdere ontwikkeling van hun digitale
communicatie met klanten (omnichannel).

Acties
Hibin participeert actief in een branchebreed overleg om te komen tot een model voor digitale handels- en productinformatie voor de bouw- en Installatiesector (BIDP).  Het eerder door Hibin genomen  initiatief voor een datapool met artikelinformatie voor handelsdoeleinden onder de naam Hibin Datapool, is in het proces naar een BIDP opgenomen. 
Hibin wil de participatie onder groothandelsbedrijven (bouwmaterialengroothandel en andere bouwgerelateerde groothandelssectoren, leden en niet-leden) en fabrikanten/importeurs (wel en niet 
aangesloten buitengewone leden) blijven stimuleren en binnen de uitwerking van BIDP de
belangen van de groothandelsbedrijven blijven behartigen.

Almere, mei 2016.

Contact ICT / digitalisering

Voor meer informatie over ict/digitalisering, kunt u contact opnemen met Peter van Heijgen, p.van.heijgen @hibin.nl