Geschillencommissie

Geschillencommissie

Geschillencommissie bouw- en afbouwmaterialen

Mocht u niet tevreden zijn met het geleverde product of het geleverde werk stel dan eerst de ondernemer op de hoogte en probeer samen tot een oplossing te komen. In de algemene voorwaarden vindt u meer informatie over verplichtingen van de ondernemer bij eventuele tekortkomingen. Komt u er samen niet uit, neem dan contact op met:

Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC)
Bouw- en Afbouwmaterialen
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
Bordewijklaan 46
2591 XR Den Haag
tel. 070-3105310
fax 070-3658814