Activiteiten

Activiteiten Koninklijke Hibin

Op basis van de uitgangspunten van het meerjarenbeleidsplan, onderneemt Hibin tal van activiteiten.

* Hibin brengt het belang van de professionele bouwmaterialengroothandel onder de aandacht bij beslissers in Den Haag en Brussel en behartigt het belang van de professionele bouwmaterialenhandelgroothandel binnen de bouwketen, wat kan leiden tot samenwerking in lobby en bilateraal overleg over gezamenlijke opgaven en belangen.

* Hibin bewaakt en versterkt het imago van de branche door actieve participatie in diverse fora en door bij partners de kennis over de (belangen van) de professionele bouwmaterialengroothandel te vergroten.

* Hibin bevordert de rol en de betekenis van de professionele bouwmaterialengroothandel door waar zinvol en mogelijk ketensamenwerking actief te bevorderen.

* Hibin werkt samen met kennisinstituten, branches , banken, en marktonderzoekers t.b.v. de informatievoorziening aan leden.

* Hibin is 1e lijns-vraagbaak voor leden en 1e lijns adviseur voor alle cao-gerelateerde vragen. Hibin beheert de website voor werkgevers als werknemers (www.hibincao.nl)

* Hibin heeft voor de leden in het B2B-verkeer algemene levering- en betalingsvoorwaarden gedeponeerd, die met name hun toepassing vinden in het zakelijk verkeer met de kleine en middel grote bouwbedrijven en zzp'ers.

* Hibin is de overkoepelende organisatie die namens de branche algemene voorwaarden kan vaststellen en kan onderhandelen met marktpartijen over leveringsvoorwaarden (bv. Eigen Huis en Consumentenbond mbt Consumentenvoorwaarden) en die de partij is om namens de gehele branche afspraken te maken met de Geschillencommissie Bouw- en afbouwmaterialen.

* Hibin bewaakt en versterkt het imago van de bouwmaterialengroothandel zowel binnen de keten (via participatie in netwerken) als daarbuiten.

* Hibin heeft een onafhankelijke rol in de ontwikkeling van een eigen, branchespecifiek opleidingsaanbod.

* Hibin heeft een verbindende rol in de afstemming van het opleidingsaanbod voor de brede bouwtoelevering.

* Hibin zorgt met themadagen voor branchebreed toegankelijke, laagdrempelige kennisupdates voor leden.

* Hibin ondersteunt individuele leden bij vragen en problemen op sociaal en juridisch gebied.

* Hibin heeft een rol in het aankaarten van branchebrede ontwikkelingen, kansen en bedreigingen.

* Hibin is de basis voor activiteiten die impact hebben voor de gehele branche, die niet noodzakelijkerwijs door alle leden benut worden en die zonder centrale organisatie niet tot ontwikkeling zouden kunnen komen. Hibin is dan (al dan niet in samenwerking met andere brancheorganisaties) het platform van waaruit deze activiteiten kunnen worden opgestart, waarna deze o.b.v. het profijtbeginsel zelfstandig dan wel door marktpartijen kunnen worden opgepakt.

* Hibin is de kern van het netwerk dat bestaat uit bedrijven en werknemers in de bouwmaterialengroothandel en fabrikanten en fabrikanten/ importeurs van bouwmaterialen.

* Hibin selecteert  informatie voor leden (informatie eigen activiteiten, informatie van partners uit het netwerk, ontwikkelingen wet- en regelgeving etc.) t.b.v naar doelgroep gesegmenteerde digitale nieuwsbrieven.