80/90/100-regeling

Toelichting 80/90/100-regeling

Met ingang van 1 januari 2022 geldt een 80/90/100-regeling. Wat houdt deze regeling in?
In art. 5.6 cao staat dat er per 1 januari 2022 een 80/90/100-regeling voor werknemers van 60 jaar en ouder geldt. De regeling is er voor werknemers die vanwege hun gezondheid of mentale weerbaarheid moeite hebben om tot hun pensioendatum inzetbaar te blijven op een plezierige en voor de werkgever productieve wijze. Het doel van de regeling is het werkvermogen van de oudere werknemer te verbeteren door hem of haar de mogelijkheid te bieden om minder te werken.
 
Werknemers die denken voor deze regeling in aanmerking te komen kunnen een aanvraag indienen bij het Fonds Collectieve Belangen van Hibin. Voor de aanvraag procedure en de aan de regeling verbonden voorwaarden, zie de Q&A's hiernaast.
 
Op deze pagina vindt u de volgende informatie:
  1. 80/90/100 regeling: Q&A's
  2. Model aanvulling arbeidsovereenkomst t.b.v. 80/90/100-regeling (model A)
  3. Tekst 5.6 CAO per 1/1/2022.
Naast de  80/90/100-regeling is er ook een 80/80/100-regeling. Voor deze regeling geldt geen aanvraag procedure. Deze kan met wederzijdse instemming worden overeengekomen. Voor de aan de regeling verbonden voorwaarden, zie de Q&A's hiernaast.

Op deze pagina vindt u de volgende informatie:
  1. 80/80/100 regeling: Q&A's
  2. Model aanvulling arbeidsovereenkomst t.b.v. 80/80/100-regeling (model B)
  3. Tekst artt. 5.5 CAO per 1/1/2022.
(foto: Shutterstock)

Vragen en antwoorden over de 80/90/100-regeling

Aanvulling arbeidsovereenkomst 80/90/100-regeling

Klik hier voor de Aanvulling arbeidsovereenkomst inzake deelname aan de 80/90/100-regeling op grond van art. 5.6 cao Handel in Bouwmaterialen (model A)

Aanvulling arbeidsovereenkomst 80/80/100-regeling

Klik hier voor de Aanvulling arbeidsovereenkomst inzake deelname aan de 80/80/100-regeling op grond van art. 5.5 cao Handel in Bouwmaterialen (model B)
 

Art. 5.5 en 5.6 cao

Klik hier voor de cao-artikelen m.b.t. de 80/90/100- en de 80/80/100-regeling.