Netwerkpartners

Netwerkpartners

Koninklijke Hibin  richt zich op kerntaken en werkt in gelegenheidscoalities met andere (branche)organisaties. Daarnaast is Hibin vertegenwoordigd in de volgende koepelorganisaties:

Het Nederlands Verbond van de Groothandel (NVG)
De NVG is de belangenorganisatie van de Nederlandse groothandel in het algemeen.
 
Cencobouw
Cencobouw is een bouwbreed platform dat namens de gehele bouwketen rechtstreeks overleg voert met verschillende ministeries over bouwgerelateerde beleidsonderwerpen.
 
Bedrijfsverpakkingen Nederland (BVNL) 
Bedrijfsverpakkingen Nederland (BVNL) staat voor een  transparante en slagvaardige organisatie, die de aangesloten bedrijven een efficiŽnt en goedkoop alternatief biedt om te voldoen aan de nieuwe wettelijke eisen uit het `Besluit beheer verpakkingen en papier en kartoní.

Fonds Collectieve Belangen (FCB)
FCB heeft instrumenten en kennis voor werkgevers en werknemers. Daarmee houdt het de arbeidsmarkt in goede conditie. FCB helpt bij alle arbeidsmarktvraagstukken, van verzuim, re-integratie en personeelsbeleid tot opleidingsbeleid en de implementatie van nieuwe wet- en regelgeving. Als kenniscentrum biedt FCB praktisch bruikbare instrumenten.

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen (Bpf HiBiN)
De Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen, ook wel bekend als het Hibin Pensioenfonds beheert de pensioenen van de werknemers van een groot aantal bij Hibin aangesloten bedrijven.

Ketenstandaard Bouw en Installatie