Netwerkpartners

Proactief in netwerkrelaties

Koninklijke Hibin werkt in gelegenheidscoalities met andere (branche)organisaties. Dat doet Hibin aan de eigen Experttafels, waar, afhankelijk van het onderwerp, steeds wisselende groepen experts aansluiten om te werken aan bouwgerelateerde maatschappelijke opgaven. Daarnaast is Hibin regelmatig op projectbasis betrokken bij projecten van netwerkpartners in de bouw. Hibin is structureel vertegenwoordigd in onderstaande koepelorganisaties.
 
Hibin werkt  in wisselende coalities met zowel ondernemers als belangenorganisaties. De samenstelling is afhankelijk van welke maatschappelijk opgave er aan de orde is en om welke fase van een bouwwerk het gaat (ontwikkeling, beheer, sloop etc.) Hibin heeft een zogeheten netwerkschijf ontwikkeld om beter inzicht te krijgen in die relaties. Er is ook een actieve digitale versie van de netwerkschijf beschikbaar.


KOEPELORGANISATIES
Het Nederlands Verbond van de Groothandel (NVG)
De NVG is de belangenorganisatie van de Nederlandse groothandel in het algemeen.
 
Cencobouw
Cencobouw is een bouwbreed platform dat namens de gehele bouwketen rechtstreeks overleg voert met verschillende ministeries over bouwgerelateerde beleidsonderwerpen.
 
Fonds Collectieve Belangen (FCB)
FCB heeft instrumenten en kennis voor werkgevers en werknemers. Daarmee houdt het de arbeidsmarkt in goede conditie. FCB helpt bij alle arbeidsmarktvraagstukken, van verzuim, re-integratie en personeelsbeleid tot opleidingsbeleid en de implementatie van nieuwe wet- en regelgeving. Als kenniscentrum biedt FCB praktisch bruikbare instrumenten.

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen (Bpf HiBiN)
De Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen, ook wel bekend als het Hibin Pensioenfonds beheert de pensioenen van de werknemers van een groot aantal bij Hibin aangesloten bedrijven.

Ketenstandaard Bouw en Installatie
Ketenstandaard is het platform dat twee standaards biedt voor het classificeren van technische producten (ETIM) en elektronische datacommunicatie (SALES Standaard) voor de bouw-, onderhouds- en installatiesector.
 
DigiDealGO
In de DigiDeal voor de Gebouwde Omgeving (DigiDealGO) worden sectorbrede afspraken gemaakt over de uitwisseling, eigenaarschap en organisatie van data en informatie in de bouw. De DigiDealGO geeft richting aan, biedt houvast en werkt aan versnelling van de digitalisering van de bouwsector.
 
Bouwagenda
De Bouwagenda is het resultaat van samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden om de bouw succesvol te houden en toekomstbestendig te maken. Hibin heeft zitting in de bouwcoalitie, het vijftig leden tellende íparlementí van de Bouwagenda. Lees hier meer over Hibin en de Bouwagenda.
 
Bedrijfsverpakkingen Nederland (BVNL) 
Bedrijfsverpakkingen Nederland (BVNL) staat voor een  transparante en slagvaardige organisatie, die de aangesloten bedrijven een efficiŽnt en goedkoop alternatief biedt om te voldoen aan de nieuwe wettelijke eisen uit het `Besluit beheer verpakkingen en papier en kartoní.