Privacybeleid / disclaimer

Privacy beleid/Disclaimer

De inhoud van deze website is met zorg en aandacht door Koninklijke Hibin samengesteld. Desalniettemin kan het voorkomen dat de gegeven informatie onvolledig, dan wel onjuist is. Aan (de inhoud of strekking van) de teksten op deze webpagina kunnen geen rechten worden ontleend. De meningen en reacties gepubliceerd op deze website zijn persoonlijk en dus niet noodzakelijkerwijs van Koninklijke Hibin.
 
Zonder schriftelijke toestemming van Koninklijke Hibin is het niet toegestaan om op de site gepubliceerde teksten, fotografie of databestanden geheel of ten dele over te nemen, tenzij bij het gepubliceerde werk daarvoor de nadrukkelijke toestemming is gegeven. Ons doel is de informatie actueel en accuraat te houden maar wij accepteren geen enkele verantwoordelijkheid aangaande de informatie op deze site of externe sites waarnaar gelinkt wordt vanaf deze site. Mocht u fouten ontdekken op de site, meldt u deze dan alstublieft via info@hibin.nl.

Privacy- en cookiebeleid Koninklijke Hibin
Koninklijke Hibin houdt zich aan alle toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van privacy, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. De servers van Koninklijke Hibin leggen automatisch bepaalde gegevens vast, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van uw bezoek aan onze websites. Koninklijke Hibin wisselt deze informatie nooit uit met andere partijen. Koninklijke Hibin verzamelt en verwerkt via haar websites persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

-om leden of relaties een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;
-om Hibin-websites en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;
-om te voldoen aan de op Koninklijke Hibin rustende wet- en regelgeving.

Koninklijke Hibin bewaart uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.
 
Koninklijke Hibin handhaaft te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.
 
Heeft u vragen over de manier waarop Koninklijke Hibin met uw persoonsgegevens omgaat, dan kunt u altijd een bericht sturen aan: info@hibin.nl of Koninklijke Hibnin, postbus 1634, 1300 BP Almere.

Cookies
Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen. Aan de hand van cookies kunnen websites van Koninklijk Hibin u herkennen als u zo’n website opnieuw bezoekt. Zo kan Koninklijk Hibin bijvoorbeeld in de statistieken vastleggen hoeveel unieke bezoekers de websites hebben bezocht en in welke mate er sprake is van herhaalbezoek.
U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren of dat u wilt dat uw browser u op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dient u de instellingen in uw browser aan te passen. Ga hiervoor naar het ‘help’' menu van uw browser voor het instellen van uw cookie-voorkeuren.