Arbeidsvoorwaarden

Beleidsplan arbeidsvoorwaarden

Inleiding
Binnen de groothandel is sprake van branchevervaging. De traditionele opdeling in groothandelsbedrijven voor bouwmaterialen, hout- en plaatmateriaal, ijzerwaren- en gereedschappen en zelfs technische groothandels doet zich zeker nog voor bij gespecialiseerde bedrijven, maar is bij zogeheten breed-pakket-bedrijven voor een groot deel verdwenen. Daarnaast vervaagt ook de grens tussen groothandel en detailhandel. De opdeling in cao’s en pensioenen volgt nog de traditionele opdeling in de genoemde productgroepen. Hierdoor ontstaan verschillen in beloning en secundaire arbeidsvoorwaarden en opbouw van pensioenrechten voor werknemers die hetzelfde werk doen en ontstaat concurrentievervalsing tussen ondernemingen.

Belang
Koninklijke Hibin vertegenwoordigt bedrijven in de bouwmaterialengroothandel, waaronder een groot aantal bedrijven dat zich niet langer volgens de traditionele productlijnen laat indelen bij een specifieke deelbranche. Koninklijke Hibin vertegenwoordigt de belangen van die leden door te streven naar cao’s en pensioenen die passen bij de marktomstandigheden. Dit belang komt overeen met dat van alle bedrijven in de bouwgroothandel .

Doel 
Koninklijke Hibin streeft naar een flexibele cao voor de bouwmaterialengroothandel, die recht doet aan de uitdagende marktomstandigheden en dusdanig aansluit bij de cao-afspraken voor andere bouwgroothandelsbranches,  de detailhandel en de logistieke sector, dat er sprake is van vergelijkbare arbeidsvoorwaarden.

Acties
Koninklijke Hibin treedt in overleg met alle betrokken partijen.
Op korte termijn wordt gestreefd naar een flexibeler cao per 1 januari 2017.
 
Almere, mei 2016.

Contact arbeidsvoorwaarden

Voor meer informatie over arbeidsvoorwaarden, cao en pensioenen, kunt u contact opnemen met Jaap Breunesse, j.breunesse @hibin.nl