Duurzame inzetbaarheid onderdeel van modernisering cao

Duurzame inzetbaarheid, als onderdeel van de modernisering van de cao, is van belang voor zowel werkgevers als werknemers. De samenleving verandert, waardoor de positie van werknemers verandert. Tegelijkertijd verandert de markt, waarbij andere klantbehoeftes leiden tot veranderingen in de bouwmaterialengroothandel.

Veranderingen werknemers

Als gevolg van de verhoging van de AOW-leeftijd moeten werknemers langer doorwerken. Arbeidsrelaties zijn er niet meer voor het leven en ook de wensen/verwachtingen van werknemers zelf zijn, onder invloed van hun persoonlijke situatie en levensfase, aan verandering onderhevig. Dit leidt bij werknemers, afhankelijk van hun levensfase of privésituatie,  tot de behoefte aan meer diversificatie in de afspraken met betrekking tot de arbeidsrelatie, loopbaanontwikkeling, arbeidsvoorwaarden en arbeidstijden. Instrumenten op het gebied van scholing, loopbaanbegeleiding en vitaliteit zijn nodig om ervoor te zorgen dat werknemers inzetbaarheid blijven en gezond hun pensioen halen.

Veranderingen in de markt

Werkgevers moeten kritischer naar hun organisatie kijken omdat de markt verandert. Zo zijn er minder middelgrote aannemers en meer zzp’ers op de markt. Ook branchevervaging en concurrentie vanuit de retail, met name door de vestiging van een aantal grote DHZ-bouwmarkten, zijn belangrijke ontwikkelingen.

Deze veranderingen leiden er onder andere toe dat de bouwshop een frontoffice is geworden met een magazijn ten behoeve van zzp’er en particulier / eindbeslisser. Deze klantgroep vraagt om een uitgebreid (breed) assortiment, klantvriendelijkheid en goed advies, en om ruime openingstijden (waaronder zaterdag). Gevolg is ook dat het profiel van een aantal functies verandert ten gevolge van de veranderende klantgroepen. Zo is er een verschuiving zichtbaar van bedienen naar verkopen en van orderintake naar advisering.

Veranderende klantbehoeftes leiden ook tot een andere logistieke dienstverlening: deze wordt specialistischer door het gebruik van kranen, door regelgeving (steden) en door eisen ten aanzien van snelheid van levering (just-in-time) waardoor bedrijven meer behoefte hebben aan andere vaardigheden en flexibele inroostering.

Een andere ontwikkeling is het toenemend gebruik van IT en data voor optimalisering van kosten en logistiek, en om klanten beter van dienst te kunnen zijn, bijvoorbeeld on-line bestellen, informatieverstrekking etc. Hierdoor worden goede en praktische kennis en kunde op het gebied van ICT steeds belangrijker, waardoor functieprofielen veranderen.

Waarom Duurzame Inzetbaarheid?