Werkgevers

Werkgevers kijken kritisch naar hun organisatie. De bouwshop is een frontoffice geworden met een magazijn ten behoeve van zzp’er en particulier / eindbeslisser. Deze klantgroep vraagt om een uitgebreid (breed) assortiment, klantvriendelijkheid en goed advies, en om ruime openingstijden (waaronder zaterdag). Gevolg is ook dat het profiel van een aantal functies verandert ten gevolge van de veranderende klantgroepen. Zo is er een verschuiving zichtbaar van bedienen naar verkopen en van orderintake naar advisering.

Veranderende klantbehoeftes leiden ook tot een andere logistieke dienstverlening: deze wordt specialistischer door het gebruik van kranen en door regelgeving (steden) en door eisen ten aanzien van snelheid van levering (just-in-time) waardoor bedrijven meer behoefte hebben aan andere vaardigheden en flexibele inroostering.

Een andere ontwikkeling is het toenemend gebruik van IT en data voor optimalisering van kosten en logistiek, en om klanten beter van dienst te kunnen zijn, bijvoobeeld on-line bestellen, informatieverstrekking etc. Hierdoor worden goede en praktische kennis en kunde op het gebied van ICT steeds belangrijker, waardoor functieprofielen veranderen. 

Waarom Duurzame Inzetbaarheid?

Pieter Weterings, Hoofd HR BMN Bouwmaterialen “De juiste man op de juiste plek”

"BMN wil de beste bouwmaterialenhandel zijn in de ogen van de klant. Daar hebben we onze medewerkers voor nodig. Vanuit HR-oogpunt is daarom ‘de juiste man op de juiste plek’ het doel.” Pieter Weterings, hoofd HR bij BMN , vertelt over deze centrale HR-visie die BMN hanteert. 

LEES HIER HET HELE INTERVIEW

Viviane Vandermeulen, manager M&O De Stiho Groep “Het waarom is niet zo ingewikkeld. Het hoe daarentegen …”

Duurzame inzetbaarheid is een containerbegrip, waarvan veel bedrijven nog niet weten wat ze ermee aan moeten. Het gaat niet alleen meer om de vraag: ‘Kun je het werk nog volhouden tot aan je pensioen?’” Viviane Vandermeulen, manager Medewerker & Organisatie bij De Stiho Groep, wil veel breder kijken, over alle levensfasen heen.

LEES HIER HET HELE INTERVIEW

Blijven ontwikkelen

Hibin Opleidingen biedt een scala aan mogelijkheden om structureel te werken aan de vakinhoudelijke ontwikkeling van werknemers. Kijk op de website voor meer informatie.