Werknemers

Werknemers hebben, afhankelijk van hun levensfase of privésituatie, behoefte aan meer diversificatie in de afspraken met betrekking tot de arbeidsrelatie, loopbaanontwikkeling, arbeidsvoorwaarden en arbeidstijden. Instrumenten op het gebied van scholing, loopbaanbegeleiding en vitaliteit zijn nodig om ervoor te zorgen dat werknemers inzetbaarheid blijven en gezond hun pensioen halen.
De inspanningen van de werkgroep Duurzame Inzetbaarheid, waarin werkgevers en bonden participeren, gaan zich inzetten om werkgevers en werknemers te ondersteunen. Daarbij zullen ook nieuwe instrumenten ontwikkeld worden. Vanuit brancheorganisatie Koninklijke Hibin zijn er al instrumenten beschikbaar. Werknemers kunnen gratis gebruikmaken van de mogelijkheid om een Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) op te stellen. Verder is het mogelijk een Competentieanalyse in te vullen, waarmee werknemers snel en effectief kunnen testen hoe het met hun competenties staat.

Waarom Duurzame Inzetbaarheid?

Blijven ontwikkelen?

Kijk op de website van Hibin Opleidingen welke mogelijkheden er zijn om te verder te ontwikkelen in je vak.