Pieter Weterings, Hoofd HR BMN Bouwmaterialen

Pieter Weterings, Hoofd HR BMN Bouwmaterialen - “De juiste man op de juiste plek”

"BMN wil de beste bouwmaterialenhandel zijn in de ogen van de klant. Daar hebben we onze medewerkers voor nodig. Vanuit HR-oogpunt is daarom ‘de juiste man op de juiste plek’ het doel.” Pieter Weterings, hoofd HR bij BMN , vertelt over deze centrale HR-visie die BMN hanteert. 

"Een van de middelen die we inzetten om dat te bereiken, is het medewerkersloyaliteitonderzoek dat we twee keer per jaar uitvoeren. Daaruit blijkt dat onze medewerkers steeds meer tevreden zijn over het werken bij BMN. Op basis van de feedback die we krijgen, proberen we dit nog verder te verbeteren. We hopen te bereiken dat iedereen zich betrokken voelt en dat mensen van elkaar willen leren. Met 83 vestigingen en 1.400 medewerkers is dat een hele uitdaging.”

Gezamenlijk verantwoordelijkheid
"Duurzame inzetbaarheid zien wij echt als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van BMN en de medewerkers. We kunnen steeds beter inspelen op klachten of hulpvragen, gaan in gesprek met onze medewerkers en hebben ook providers om ons heen verzameld die daarbij kunnen helpen. Niet alleen voor werkgerelateerde of medische klachten, maar ook als het bijvoorbeeld om privékwesties gaat. Dat betekent dat we medewerkers die uitvallen, sneller terug kunnen halen in het arbeidsproces.”

Beginfase
"Ik zie duurzame inzetbaarheid vanuit een proactief kader, waarbinnen we uitval voorkomen door vroegtijdig te interveniëren. De invulling daarvan is een stap die we met BMN nog moeten maken. Op lokaal niveau, in de vestigingen, gebeuren wel al goede dingen, zoals het gratis beschikbaar stellen van fruit of het maken van een wandeling tijdens de pauze. Ook zijn op diverse plaatsen de werkomstandigheden van medewerkers met structurele beperkingen aangepast. Hierdoor kunnen zij hun werkzaamheden blijven uitvoeren en kunnen we uitval voorkomen. Het plaatsen van sta-zitbureaus is hier een voorbeeld van. Op basis van deze goede lokale voorbeelden zullen we ons beleid met betrekking tot duurzame inzetbaarheid verder uit moeten bouwen. Dat is overigens ook wel typisch de manier waarop we binnen BMN werken. We zetten wel een stip op de horizon, maar gaan er met kleine stapjes naartoe. Geen theorie, maar eerst ervaring opdoen, experimenteren, fouten maken, ontdekken wat wel en niet werkt, en van daaruit verder werken. Op deze manier bouwen we binnen de organisatie ook ambassadeurschap op, waardoor vervolgstappen makkelijker worden.”

De BMN-Academie
We zijn binnen BMN erg trots op onze Academie. In een paar jaar tijd hebben al aan honderden collega’s training en scholing kunnen aanbieden. We hebben speciale programma’s voor nieuwe medewerkers maar ook onze ervaren collega’s kunnen er terecht als het gaat om bijvoorbeeld productkennis en commerciële vaardigheden of coachingsvaardigheden voor managers. Hiermee werken we aan het op peil houden van het kennis- en vaardighedenniveau en de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Tijdens de ontwikkelgesprekken met leidinggevenden proberen we duurzame inzetbaarheid van medewerkers ook vanuit een individueel perspectief op de agenda te zetten. Vanuit de BMN-academie ondersteunen we de medewerkers en managers bij deze individuele ontwikkelvragen. Zo willen we binnen het management een zekere volwassenheid op dit onderwerp creëren, zodat duurzame inzetbaarheid een plek krijgt in de dagelijkse praktijk.