Viviane VanderMeulen, De Stiho Groep

Viviane Vandermeulen, manager M&O De Stiho Groep “Het waarom is niet zo ingewikkeld. Het hoe daarentegen …”

Duurzame inzetbaarheid is een containerbegrip, waarvan veel bedrijven nog niet weten wat ze ermee aan moeten. Het gaat niet alleen meer om de vraag: ‘Kun je het werk nog volhouden tot aan je pensioen?’” Viviane Vandermeulen, manager Medewerker & Organisatie bij De Stiho Groep, wil veel breder kijken, over alle levensfasen heen. "Dat doen we nu binnen de Hibin-werkgroep. Ook bij De Stiho Groep is Duurzame inzetbaarheid onderdeel van de visie voor 2020. Maar ook wij hebben geworsteld met hoe we het duurzame-inzetbaarheidsbeleid willen vormgeven. Het waarom is niet zo ingewikkeld. Het hoe daarentegen …”
 
 
"De essentie van ons hr-beleid is dat we een betekenisvol werkgever willen zijn. Dat is dan ook precies de reden waarom duurzame inzetbaarheid voor ons belangrijk is. In 2015 hebben we voor het eerst door Effectory een medewerkertevredenheidsonderzoek laten uitvoeren. Daar kwam uit dat De Stiho Groep hoog scoort qua betrokkenheid en bevlogenheid van medewerkers. Mensen spreken van een warme organisatiecultuur, dat willen wij graag zo houden. Daarom herhalen we het onderzoek elke twee jaar, in  november 2017 is er een nieuwe ronde. 

Samenhang
"Ten aanzien van duurzame inzetbaarheid streven we naar meer samenhang. Voorheen waren we ad hoc bezig met de inzet van een vitaliteitscoach of een stop met roken-programma. Door dergelijke activiteiten allemaal onder de paraplu van duurzame inzetbaarheid te brengen, hopen we meer fundamentele veranderingen teweeg te kunnen brengen. Dat neemt niet weg dat duurzame inzetbaarheid voor iedereen uniek is. We willen onze ‘tools’ zo kiezen dat het ook werkt voor mensen die er van nature niet zo mee bezig zijn. Onze strategie is er daarom vooral op gericht om mensen te laten nadenken en van daaruit in actie te laten komen. Begin volgend jaar organiseren we een workshop over drijfveren en talenten. Zo steken we in vanuit wat mensen drijft. Het is de bedoeling dat men na de workshop de deur uitstapt met één concrete persoonlijke doelstelling. Je moet klein beginnen, en vanuit die persoonlijke drijfveren kom je uiteindelijk wel terecht bij de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers. Daarbij hopen we dat mensen elkaar zullen infecteren. Het is net als bij stoppen met roken en afvallen. Als een directe collega daartoe overgaat, is dat vaak een betere stimulans dan ingrijpen van bovenaf.”

Verbindend leiderschap
"Mensen ervaren echt wel dat er van alles om hen heen verandert en beseffen dat zij mee moeten veranderen. De ‘sense of urgency’ om in actie te komen ontbreekt echter vaak nog, of men is zich niet bewust van de eigen rol in de oplossing. Dat mensen die de hele dag bezig zijn met klanten en inkomende telefoontjes en e-mails, werkdruk ervaren, is reëel. Tegelijkertijd weten we dat die dynamiek in de markt niet verandert. In zo’n geval kun je een training ontwikkelen die mensen helpt met die omstandigheden en ervaren werkdruk om te gaan. Daar gaan we overigens niemand toe verplichten, maar we willen wel dat leidinggevenden die knelpunten signaleren, actief gaan stimuleren. Dat begint met wat wij bij De Stiho Groep verbindend leiderschap noemen. De eerste stap in dit hele proces is dan ook dat we alle leidinggevenden gaan trainen. Inclusief de centrale service afdelingen hebben we het dan over circa zeventig leidinggevenden. Voor de uitvoering daarvan zijn we in gesprek met een externe partij.”

Drie formules
De Stiho Groep omvat drie formules: Stiho/Giebels, Baars & Bloemhoff en Bouwmaat. Er is een centraal hr-beleid voor de hele Stiho Groep. Viviane Vandermeulen: "We werken met centrale jaarthema’s, maar de exacte invulling of timing kan per formule verschillen. Mensen voelen zich in eerste instantie verbonden met een formule en pas in tweede instantie met de groep. Daar willen we wel rekening mee houden.”