Fabrikant van de Toekomst

Wie wordt Fabrikant van de Toekomst 2018?

Koninklijke Hibin wil in het licht van veranderende (markt)omstandigheden werken aan een goede relatie waarbinnen fabrikanten en groothandel  elkaar waar mogelijk versterken. Met name op het gebied van duurzaamheid, digitalisering en kennisdeling liggen er kansen en uitdagingen. Hibin wil de samenwerking tussen groothandelsbedrijven en fabrikanten bevorderen met de Fabrikant van de Toekomst-verkiezing. De uitkomsten van het onderzoek moeten individuele bedrijven handvatten geven om de relatie op inhoud te verstevigen. Hibin wil onderzoeken hoe dat proces ondersteund kan worden vanuit de branchevereniging.

In de zomer van 2017 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Hibin een enquête uitgezet onder alle bij Hibin aangesloten vestigingen. Meer dan een kwart van de ruim 400 vestigingen heeft aan de enquête deelgenomen.  Daarmee hebben we een ruim voldoende representatief beeld van hoe de bouwmaterialengroothandel fabrikanten in de sector waardeert.

Op basis van deze eerste fase van het onderzoek zijn tien bedrijven genomineerd. De tien genomineerden zijn bekendgemaakt tijdens het jaarcongres [Bouwgroothandel Bijeen] dat op 4 oktober plaatsvond in de Prodentfabriek in Amersfoort.

 

Op de foto, boven vlnr: Harold Kock (Nelskamp Dakpannen) , Rob van Groningen (Knauf ), Frank van der Hoeven (IsoBouw Systems),  Bert de Ru (Monier) en Noud Smits (Kingspan Unidek). Onder vlnr.: Richard Weekamp (Weekamp Deuren), Eric Govers (Saint Gobain Isover),  Jarl Langerak (VELUX Nederland) en Arie van Zadelhoff (Daas Baksteen Zeddam). Knauf Insulation was verhinderd.


De genomineerden zijn in alfabetische volgorde:Klik op de genomineerden voor hun eigen toelichting op duurzaamheid, digitalisering en kennisdeling.
 
Tweede deel onderzoek
Aansluitend aan [Bouwgroothandel Bijeen] start het tweede deel van het onderzoek. Daarvoor worden alle mensen die werkzaam zijn in de bouwmaterialengroothandel, van directie van baliemedewerker en van logistiek manager tot commercieel-medewerker, uitgenodigd om aan de enquête deel te nemen. In januari 2018 organiseert Koninklijke Hibin een kleinschalige bijeenkomst voor genomineerde fabrikanten en vertegenwoordigers van Koninklijke Hibin,  waar de winnaar bekend wordt gemaakt.

 

Waarop worden bedrijven beoordeeld?De in de enquêtes voorgelegde vragen gaan over duurzaamheid, digitalisering en kennisdeling. Ten aanzien van duurzaamheid gaat het daarbij om de mate waarin fabrikanten zich inspannen om producten en het productieproces te verduurzamen én de mate waarin de groothandel in een vroeg stadium wordt betrokken bij projecten waar duurzaamheid leidend is. Ten aanzien van digitalisering wordt gekeken naar de mate waarin fabrikanten  zich inspannen om het bestelproces te digitaliseren én de mate waarin de bedrijven bijdragen aan de sectorbrede standaardisering. Ten aanzien van kennisdeling wordt gekeken naar de mate waarin fabrikanten kennis en ervaring delen met de groothandel én naar het partnerschap in de verkoop.

Doe mee aan de enquête

Werk je in de bouwgroothandel? Dan kun je vanaf 4 oktober 2017 meedoen aan de enquête Fabrikant van de Toekomst. Ga direct naar de online enquête via deze link.