Handige links voor werknemers

www. Hibincao.nl probeert een zo compleet mogelijk overzicht te bieden van afspraken, wet- en regelgeving en achtergronden op het gebied van sociale aangelegenheden, ziekteverzuim en reďntegratie etcetera. Daarbij wil de Hibin, naast eigen informatie, ook inzicht bieden in wat officiële instanties op deze gebieden aan informatie bieden. Via bijgaand menu kunt u onderwerpen selecteren.

Arbo
www.rie.nl
De Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) is verplciht voor iedere ondernemer met personeel. Per 1 juli 2005 is de Arbeidsomstandighedenwet gewijzigd. Na de wetswijziging hoeven bedrijven met maximaal 10 werknemers hun RI&E-document niet langer te laten toetsen, mits ze gebruik maken van een goedgekeurde branche-specifieke en in de CAO opgenomen door een deskundige getoetst RI&E-instrument.

Belastingen en toeslagen
www.belastingdienst.nl
Deze website geeft uitputtende informatie over belastingen, maar bijvoorbeeld ook over zorg-, huur- of kinderopvangtoeslag.

Bonden
www.fnv.nl - Website vakbond FNV
www.cnv.nl - Website vakbond CNV
www.deunie.nl - Website vakbond De Unie

Opleidingen
www.hibinopleidingen.nl
Deze website biedt een digitale opleidingencatalogus met een selectie van het relevante onderwijs voor uw eigen specifieke functie in de bouwmaterialenbranche. Deze website is ontwikkeld met steun van het Fonds Collectieve Belangen in de Bouwmaterialenhandel en het ministerie van Economische Zaken.

Overige links
www.szw.nl - Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid
www.minfin.nl - Ministerie van Financiën
www.minocw.nl - Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen
www.svb.nl - Website Sociale Verzekeringsbank

Pensioenen
www.bpfhibin.nl
Op deze website vindt u de belangrijkste informatie over uw pensioen en het prepensioen. Informatie over bijvoorbeeld:

  • De hoogte van de uitkeringen;
  • De verschillen tussen de oude en de nieuwe pensioenregeling;
  • De leeftijd waarop u (vervroegd) kunt uittreden;
  • De gevolgen van ziekte of wisseling van baan voor uw prepensioen en pensioen;
  • De belangrijkste verschillen tussen VUT en prepensioen

Subsidies
www.subsidietotaal.nl
Meest complete website van subsidiemogelijkheden in Nederland.

Verlofregelingen
www.verlofregelingen.szw.nl
Website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met informatie over ander andere zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof, verlof om voor zieke kinderen of familie te zorgen, verlof voor een acuut probleem, sparen voor verlof en onbetaald verlof.

Verzekeren
www.verzekeringssite.nl
Particuliere, onafhankelijke website die het kiezen van de juiste
verzekeraars makkelijker wil maken. Het meest recente onderzoek gaat over
de premies van zorgverzekeraars voor de basisverzekering en bijbehorende
voorwaarden als wachttijd en medische selectie. De Consumentenbond heeft de informatie over dit onderzoek als goed tot zeer goed gekwalificeerd.

Wet Werk en Inkomen naar Vermogen (WIA)
www.werkennaarvermogen.nl
In 2006 wordt de WAO vervangen door de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen, de WIA. Bij de WIA staat ’werken naar vermogen’ centraal. Ofwel: ’Het gaat niet om wat je niet meer kan... maar om wat je nog wel kan.’
Deze website informeert u over de WIA en laat zien hoe deze nieuwe wet aansluit op andere regels rond ziekte op het werk, arbeids(on)geschiktheid en reďntegratie.

Ziekteverzuim en reďntegratie
www.hibinpz.nl
Hibin Personeel & Zorg is een zelfstandig onderdeel van Koninklijke Hibin. Het biedt een branchegerichte aanpak op het terrein van preventie, verzuimbegeleiding & reďntegratie én loondoorbetaling aan bedrijven binnen en buiten de sector

www.platformgroothandel.nl
Website van de CAO-partijen in de Banden- en Wielenbranche en de Handel in Bouwmaterialen, bedoeld om werkgevers en werknemers in de Groothandel te ondersteunen bij hun reďntegratie-activiteiten.