Loon- en Functiesysteem

 
Loon- en functiesysteem
In 2017 heeft een paritaire werkgroep een advies uitgebracht voor een nieuw Loon- en Functiesysteem. Per 1/1/2019 is dit nieuwe systeem van kracht geworden en onderdeel gaan uitmaken van de cao. Het hart van het functiesysteem is het Functieboek Hibin. In het Functieboek Hibin staan de meest voorkomende functies binnen de sector beschreven. Deze functies zijn gewaardeerd volgens de Bakkenist methode van functiewaardering. De functiewaardering vindt u ook in het Functieboek n.l in de Functiematrix. In de Functiematrix staat in welke functiegroep een in het Functieboek beschreven functie zit. Als u weet welke functie u heeft en in welke functiegroep u zit kunt u in de meest recente salaristabel uit de cao nalezen welk salaris hoort bij de functie. De cao is een zgn. minimumcao: dit betekent dat er niet ten nadele van de werknemer van mag worden afgeweken, maar wel ten voordele. 
Alleen de meest voorkomende functies staan in het Functieboek beschreven. Er staat ook beschreven hoe functies die niet in het Functieboek Hibin zijn opgenomen kunnen worden beschreven en gewaardeerd.
Het Functieboek Hibin  is een aparte bijlage van deze cao en maakt daar onderdeel van uit.
Het Loon- en Functiesysteem bestaat uit de volgende onderdelen:
 

Het nieuwe Loon- en Functiesysteem bestaat uit de volgende onderdelen:


Koppeling functiegebouw aan opleidingsaanbod

Op de website van Hibin Opleidingen is het nieuwe loon- en functiegebouw gekoppeld aan het opleidingsaanbod. P&O’ers hebben hiermee een praktisch instrument dat gebruikt kan worden in ontwikkelgesprekken met medewerkers.