Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De verordening is al in 2016 aangenomen. De afgelopen twee jaar waren nodig om organisaties en toezichthouders de gelegenheid te geven zich goed voor te bereiden. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft onderstaande illustratie gemaakt om duidelijk te maken waar deze nieuwe privacywet over gaat.
 
De website van AP bevat veel informatie over de AVG. Onderstaand overzicht helpt om daarin uw weg te kunnen vinden.
 
 
 
Bekijk hier het complete dossier over de AVG op de website van de Autoriteit Persoonsgevens.

 

Pleidooi voor soepele invoering

VNO-NCW heeft een oproep gedaan aan de Tweede Kamer om ervoor te zorgen dat na invoering op 25 mei aanstaande niet direct wordt gehandhaafd. De werkgeversorganisatie vindt dat veel nog onduidelijk is en dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) moet inzetten op voorlichting en ondersteuning van (mkb-)bedrijven. 

VNO-NCW en MKB-Nederland over invoering van de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG): "Wij pleiten daarom voor gefaseerd toezicht. Uiteindelijk is de samenleving gebaat bij een brede en zorgvuldige implementatie.” In hun brief aan de Kamer vragen de ondernemingsorganisaties ook om een wettelijke grondslag voor het uitwisselen van informatie over fraudeurs tussen sectoren. Ondernemers verliezen jaarlijks miljarden euro’s als gevolg van verschillende soorten fraude en willen in navolging van de succesvolle aanpak in Engeland ook informatie over wangedrag en fraudeurs onderling kunnen uitwisselen. De Autoriteit Persoonsgegevens staat dat echter niet toe; dat mag alleen binnen een sector. 'Dat is natuurlijk onzinnig. Een bende oplichters die eerst huishoudt in de groensector, trekt vervolgens net zo gemakkelijk een spoor van ellende in de bouw of horeca. Die trekt zich niets van sectorgrenzen aan.'

Haaks op sociale wetgeving
VNO-NCW constateert verder dat de huidige privacywetgeving soms op gespannen voet staat met de uitvoering van sociale wetgeving. 'Zieke werknemers re-integreren, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpen: dat zijn taken die werkgevers uitvoeren waarbij persoonlijke gegevens moeten worden verwerkt. Dat kan niet anders. De afgelopen jaren heeft de Autoriteit Personnsgegevens de ruimte om dat te doen echter steeds verder beperkt en dat brengt ondernemers in de knel. Maak in de wet daarom concreter welke gegevens ondernemers tenminste mogen verwerken om hun taken op gebied van veiligheid- en gezondheidsbeleid goed te kunnen uitvoeren.'