Ontwikkelgesprekken MijnLoopbaanCoach

ESF-subsidieaanvraag gehonoreerd

Er is subsidie beschikbaar om een pilot uit te voeren met ontwikkelgesprekken. Sociale Partners - bonden en Hibin - hebben in 2017 via het FCB een ESF-subsidieaanvraag ingediend met als doel effectiever te kunnen gaan werken aan duurzame inzetbaarheid in de branche. De pilot bestaat uit honderd ontwikkelgesprekken, waarvan vijftig individuele trajecten en vijftig trajecten die via de werkgever lopen. Elk traject bestaat uit meerdere gesprekken met professionele loopbaancoaches van de onafhankelijke organisatie Mijn Loopbaancoach.
 
De aanmeldingstermijn die oorspronkelijk liep tot 22 juni, is verlengd tot 22 juli. Aanmelden kan rechtstreeks via deze link. Degenen die zich al voor 22 juni hebben aangemeld, worden in de week van 25-29 juni direct persoonlijk telefonisch benaderd door Mijn Loopbaancoach.

Zo verloopt een loopbaangesprek
Vanaf eind juni 2018 vinden de eerste gesprekken plaats in het kader van duurzame inzetbaarheid. Om werknemers voor te bereiden op die gesprekken is een kort videofilmpje gemaakt waarin wordt uitgelegd hoe zon loopbaangesprek verloopt. Een van de adviseurs loopbaanbegeleiding van Mijn Loopbaancoach vertelt over de onafhankelijke aanpak en de onderwerpen die in gesprekken naar voren (kunnen) komen.