Hibin strategie 2025

Toekomstverkenning naar de rol van de bouwmaterialengroothandel

Nederland wordt de komende jaren snel duurzamer, digitaler en drukker. De betekenis van die ontwikkelingen voor de bouw is enorm. Koninklijke Hibin heeft die ontwikkelingen in kaart gebracht en vertaald naar vier mogelijke toekomstscenario’s voor de branche.

Deze scenario’s, hieronder samengevat in vier animaties, helpen individuele bedrijven in de bouwmaterialengroothandel om hun koers richting 2025 te bepalen. Koninklijke Hibin gebruikt de scenario’s om samen met leden, buitengewone leden en netwerkpartners te bepalen hoe Hibin zou moeten worden ingericht en georganiseerd om leden ook in de toekomst optimaal te kunnen blijven ondersteunen.

De toekomstverkenning is samengevat in deze publicatie.
 

Toolbox voor Hibin-leden

Voor (buitengewone leden die aan de slag willen met een toekomstverkenning/-strategie voor hun eigen onderneming heeft, is de Hibin  toolbox ontwikkeld.