CAO 2019

Cao 2019

Koninklijke Hibin en de vakbonden FNV Bouwen & Wonen, CNV Vakmensen en De Unie hebben een eindresultaat bereikt voor een nieuwe cao. Het betreft een cao voor een jaar, van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019. De vakbonden leggen dit eindresultaat aan hun leden voor. Vakbondsleden kunnen tot en met vrijdag 22 maart laten weten wat zij vinden van het eindresultaat. 

Het eindresultaat omvat een loonsverhoging van 3 procent per 1 april 2019 en verhoging van de jeugdlonen in vier stappen. De pilot ‘Nieuwe werktijdenregeling’ wordt verlengd. Verder wordt de ATV-regeling aangepast. Naar aanleiding van de pilot ‘Ontwikkelgesprekken’ willen de cao-partijen gezamenlijk nader onderzoek doen. Ook ten aanzien van duurzame inzetbaarheid willen cao-partijen meer onderzoek doen.

Zodra de cao definitief is, vindt u hier meer details. In de loop van april 2019 kunt u hier ook de volledige cao-tekst inzien. Tot dat moment vindt u op deze website de specificaties van de cao 1/1/2017 – 31/12/2018.

Over deze website
Deze website is een initiatief van Koninklijke Hibin en wordt mede bekostigd vanuit het Fonds Collectieve Belangen (FCB). Koninklijke Hibin vertegenwoordigt de belangen van werkgevers in de bouwmaterialengroothandel door te streven naar cao’s en pensioenen die passen bij de marktomstandigheden. Het FCB richt zich onder andere op een goede uitvoering en een zo goed mogelijk functioneren van de arbeidsvoorwaarden als overeengekomen in de cao.
Voor Koninklijke Hibin zijn cao en arbeidsvoorwaarden speerpunten van het beleid. Het beleidsplan Arbeidsvoorwaarden biedt meer achtergrondinformatie.