Harma Koning

‘Iedereen wil wel een stapje extra zetten’

"De betrokkenheid is groot. Mensen zijn gemotiveerd aan het werk en betrokken bij hun ontwikkeling.” Harma Koning, adviseur loopbaanbegeleiding bij Mijn  Loopbaancoach, kijkt tevreden terug op de ontwikkelgesprekken die zij in Hibin-verband begeleidde. Zij voerde ontwikkelgesprekken in het kader van een bedrijfstraject en begeleidde een aantal individuele ontwikkeltrajecten voor mensen die zich uit eigen beweging hadden aangemeld.

"In het bedrijfstraject ging het om een groep 55+’ers. Dat zijn voornamelijk mensen die al heel lang bij het bedrijf werken”, vertelt Harma. "Zij denken na over minder werken of eerder stoppen. Bij de individuele gesprekken ging het vaker om opleidingen en carrière. Overkoepelend is dat iedereen fit, fris en vrolijk aan het werk wil zijn. Bij de ouderen gaat het om de vraag of men het volhoudt, in de individuele trajecten vaker om persoonlijke ambitie.”

Motivatie
"De motivatie om deel te nemen was bij de individuele trajecten uiteraard groter dan bij de bedrijfstrajecten. Voor de individuele trajecten hebben mensen zichzelf aangemeld. In het bedrijfstraject ging het om een groep mensen die door de werkgever was geselecteerd. In de gesprekken konden we al snel een vertrouwensrelatie opbouwen. Het was duidelijk dat ik daar voor hun belang zat en dat alle informatie strikt vertrouwelijk is. Mensen durfden zich uit te spreken over wat er speelde en soms kwam daarbij wat oud zeer naar boven. Het is altijd fijn als je dat van je af kunt praten om dan aan perspectieven te werken. Daaruit blijkt maar weer hoe belangrijk het is dat je als werkgever naar je mensen luistert.”

Elk traject startte met een interview van anderhalf uur. Aan de hand van een vragenlijst kwam al heel veel boven water. Op basis daarvan heeft iedereen een persoonlijk advies gekregen. In het bedrijfstraject heeft daarna steeds een vervolggesprek met de personeelsfunctionaris plaatsgevonden. "Zo’n drie-gesprek wordt door allen als waardevol ervaren.” , concludeert Harma. "Het betrokken bedrijf was goed voorbereid. Bij de kick-off was de directeur aanwezig, waardoor voor iedereen duidelijk was dat het bedrijf werkelijk belang hecht aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Ik verwacht dat de ontwikkelgesprekken tot een structurele verbetering leiden, zowel bij de werkgever als bij de werknemers. Uit de evaluatie blijkt dat er wel wat gebeurd is. De medewerkers hebben het initiatief gewaardeerd. Het bedrijf heeft meer inzicht gekregen in de belevingswereld van werknemers maar ook in hun ideeën en perspectieven en wil vervolg geven aan de gesprekken.”

De vragen en problemen die Harma bij de groep 55+’ers is tegengekomen, hebben haar niet verrast. De zorgen van 55+’ers zijn in de bouwmaterialengroothandel niet anders dan in andere branches. Harma: "De 55+’ers zijn vaak al op hun vijftiende of zestiende gaan werken. Zij maken zich zorgen of zij het werk ook de komende jaren nog aankunnen. De meesten zijn wel fit, maar denken toch na over hoe het verder moet. Ze voelen zich verbonden met het bedrijf en vragen zich af of zij het volhouden tot hun pensioen. Mensen denken na over minder werken maar er zijn ook nog andere individuele oplossingen mogelijk. Want het werk verminderen kan wel helpen maar lost meestal het eigenlijke probleem nog niet op. In de gesprekken zijn mensen op hun eigen verantwoordelijkheid gewezen om met dergelijke vragen aan de slag te gaan en hebben ze daarvoor tegelijkertijd handvatten gekregen. Zo werd duidelijk dat het een gedeelde verantwoordelijkheid van de mensen en hun bedrijf is.”

Kansen
De mensen die zich hebben aangemeld voor een individueel traject, wilden in meerderheid naar hun ontwikkelkansen kijken. Harma: "Wie ben ik? Waar sta ik? Wat zou ik nog meer kunnen? Die vragen vormen de rode draad. Kortom, mensen willen zicht krijgen op hun persoonlijke ontwikkelmogelijkheden. En daar willen ze ook moeite voor doen. Deze ontdekkingstocht naar jezelf is vooral ook leuk om te doen. Iedereen heeft dan ook zeer zorgvuldig aan de huiswerktaken gewerkt. Ik merk ook dat men naar aanleiding van de ontwikkelgesprekken nieuwe stappen heeft genomen. Een aantal heeft zich voor een opleiding ingeschreven.”