Floor Custers

“Het wakkert iets aan”

"We staan zeker open voor een vervolg. We verkennen de mogelijkheid om leidinggevenden te trainen op het gebied van gespreksvoering, functioneringsgesprekken en het vroegtijdig leren herkennen van signalen van medewerkers”, vertelt Floor Kusters, verantwoordelijk voor personeel en organisatie bij Bouwcenter Nelemans. Het bedrijf nam deel aan het bedrijfstraject van de pilot ‘Ontwikkelgesprekken’ met Mijn Loopbaan Coach en ziet voorzichtig resultaat. "Het wakkert iets aan”, zegt Floor Kusters.

"Het was voor ons een goede kennismaking met deze manier van werken”, vervolgt Floor. "De mensen van Mijn Loopbaan Coach zijn hier vooraf geweest om toelichting te geven. We hebben onderling gespard over wat een goede aanpak zou kunnen zijn en hebben ervoor gekozen een dwarsdoorsnede te nemen van wat oudere werknemers die werkzaam zijn in verschillende vestigingen en afdelingen. Die breedte vonden we belangrijk om een goede indruk te krijgen.”

Medewerkers
"Zorgvuldige communicatie vooraf is heel belangrijk bij een traject als dit. We hebben de onafhankelijkheid van Mijn Loopbaan Coach benadrukt en daarbij ook verwezen naar de informatie vanuit Hibin. Na afloop heeft onze directeur tijdens een personeelsbijeenkomst nog even teruggeblikt. Vooraf hebben we alle medewerkers laten weten dat het project zou worden uitgevoerd en de deelnemers apart uitgenodigd om een en ander toe te lichten. Niet iedereen was meteen van de goede bedoelingen overtuigd. Sommigen reageerden terughoudend en zagen het in eerste aanleg als een soort functioneringsgesprek. We proefden die scepsis en hebben dat ook expliciet benoemd en nogmaals aangegeven dat het niet ging om een beoordeling. Achteraf waren de reacties gemiddeld positief, maar ook daarin zag je uitersten. Van mensen die de aandacht waardeerden – ‘fijn om te weten dat we er nog toe doen’– tot  mensen die het zonde van hun tijd vonden.”

Effect
Na het intakegesprek en het adviesgesprek, altijd in vertrouwelijkheid tussen medewerker en loopbaancoach, heeft steeds een drie-gesprek plaatsgevonden, waar ervaringen, problemen en ideeën met de werkgever gedeeld konden worden. Floor Kusters: "Daar heb ik gemerkt dat de coaches de vinger op de zere plek weten te leggen en ook de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers voor hun eigen duurzame inzetbaarheid hebben benoemd. Daarmee hebben de coaches het gevoel voor eigen verantwoordelijkheid zeker aangewakkerd. Uiteraard is het lastig te zeggen hoe lang zoiets blijft hangen, maar het is een eerste stap.”

Rol leidinggevenden
In de drie-gesprekken kwamen vitaliteit en levensstijl in de meeste gesprekken wel aan de orde. Maar in de beperkte steekproef van de pilot zijn geen algemeen geldende concrete problemen naar voren gekomen. "In ieder geval niet zodanig dat er zaken zijn waar we meteen mee aan de slag moeten. Maar vergeet niet dat een pilotproject als dit ook aan werkgeverskant even moet landen.”

"Duidelijk is in ieder geval dat de rol van leidinggevenden heel belangrijk is. Er kan van alles aan de hand zijn, stress, privéproblemen, fysiek ongemak of problemen in de onderlinge samenwerking. Dat moet je kunnen herkennen. Een vervolg zou in mijn beleving maatwerk moeten zijn. Als werkgever kun je niet bepalen wat waardevol is voor een medewerker. Je kunt faciliteren en werknemers net als met een Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek een mogelijkheid bieden om aan de bel te trekken. Maar eigenlijk zie ik het liever andersom, namelijk dat wij als werkgever in staat zijn vroegtijdig te signaleren.”