Lidmaatschappen

Voordelen lidmaatschap

Met maatwerk sluit Hibin aan bij de behoeften van zowel concerns als mkb-bedrijven, inkoopverenigingen, specialisten en breed pakketzaken.

In het commercieel verkeer

 • Uitstraling van lidmaatschap van een Koninklijke brancheorganisatie.
 • Gebruik Hibin-algemene voorwaarden (B2B en onderaanneming).
 • Gebruik algemene consumentenvoorwaarden met garantiefonds.
 • Collectieve aansluiting Geschillencommissie Bouw- en Bouwmaterialen.
 • Gebruik BORG-keurmerk.

 

Arbeidsvoorwaarden

 • Invloed op arbeidsvoorwaardenbeleid en cao-onderhandelingen.
 • Invloed op ontwikkelingen pensioenen.
 • Invloed op koers O&O-fonds (Fonds Collectieve Belangen).
 • Ondersteuning goed werkgeverschap.

 

Kennis en innovatie

 • Participeren en kennis opdoen als bestuurs-, commissie- of werkgroepslid.
 • Participeren in Expert/thematafels.
 • Korting op breed aanbod vakopleidingen, masterclasses, webinars.
 • Gepersonaliseerde informatievoorziening via digitale nieuwsbrieven.
 • Toegang Kennisbank.
 • Onderzoek actuele bouwgerelateerde ontwikkelingen.
 • Toegang tot samenwerkingsverbanden, convenanten en Green Deals.

 

Bedrijfsvoering en financiën

 • Tools voor strategieontwikkeling.
 • Administratieve ondersteuning bij subsidieregelingen voor de sector.
 • Invloed op lobby- en belangenbehartiging.
 • Invloed op digitaliseringproces (ETIM, DSGO)
 • Invloed op onderhandelingen bedrijfsverpakkingen.
 • Ondersteuning op het gebied van toepassing cao.
 • Ondersteuning op het gebied van wet- en regelgeving.
 • Ondersteuning op het gebied van sociale aangelegenheden.
 • Deelname halfjaarlijkse conjunctuurenquête.
 • Korting op dienstverlening en verzekeringen Hibin Zorg

 

Netwerk

 • Onderdeel van bestuur, commissies, werkgroepen.
 • Onderdeel van overleg met andere sectoren.
 • Toegang tot overheden en onderwijs
 • Onderdeel van innovatieve branchebrede projecten op het gebied van circulariteit, digitalisering en bouwlogistiek.
 • Onderdeel netwerk handelaren en fabrikanten
 • Fabrikant van de Toekomst
 • Hibin Jaarcongres
 • Hibin Next - voor young managers en professionals
 • [Bouwgroothandel Bijeen]

 

Financieel

 • Cluster Afvalfonds
 • Sena/Buma-regeling
 • Bedrijfs- en particuliere verzekeringen
 • Verzuimverzekeringen, WIA en WGA
 • Kredietverzekeringen
 • Kredietwaardigheid toetsingen