Cao: advies invoeren eindbod
21.12.2022

Nieuwsbericht

Cao: advies invoeren eindbod

Zoals we vorige week al hebben aangekondigd zijn de onderhandelingen tot onze teleurstelling voorlopig stopgezet. Vooruitlopend op nieuwe gesprekken adviseren we het eindbod per 1 januari 2023 in te voeren op de navolgende wijze.

Dat houdt in:
2,5% + €50,00 (voltijds contract) per 1 januari 2023 en 2% per 1 juli 2023. En een reiskostenvergoeding die u zelf kunt opstellen.

Indien u deze verhoging invoert per 1 januari 2023 moet u er duidelijk bij vermelden dat als werkgevers en werknemers tot een akkoord komen, deze verhoging wordt verrekend met de eerder (per 1-1-2023) doorgevoerde loonsverhoging.

Om te voorkomen dat deze loonsverhoging gestapeld wordt met een eventueel akkoord af te sluiten in 2023, is het wel noodzakelijk de medewerker er voor te laten tekenen of een bevestigingsmail te laten sturen dat de loonsverhoging wordt verrekend met het definitief cao-akkoord. U kunt de volgende tekst hiervoor gebruiken.

Ik heb kennis genomen van en ga akkoord met de loonsverhoging per 1 januari 2023 van 2,5% + €50,00 (voltijds contract), waarbij geldt dat een nog af te sluiten cao akkoord 2023 zal worden verdisconteerd met de loonsverhoging 2,5% + €50,00 (voltijds contract). Ook met deze verdiscontering ben ik akkoord.

Op deze manier bent u er in ieder geval zeker van dat we geen stapeling krijgen van loonsverhogingen. Mochten we tot een akkoord komen en daar is in opgenomen dat de eerdere loonsverhoging verdisconteerd wordt, dan bent u er hoe dan ook zeker van dat er geen stapeling plaatsvindt.