1,18 miljoen euro subsidie voor scholing

‹ Terug
Hibin : 02 januari 2015
Het Sectorplan voor de groothandel is goedgekeurd. Dit betekent dat er voor de bouwmaterialengroothandel 1,18 miljoen euro beschikbaar is voor scholing. De regeling geldt voor de periode 1 september 2014 – 1 september 2016. Er wordt 50% subsidie verleend op scholings- en verletkosten.

Koninklijke Hibin is zeer tevreden met de toezegging. Op basis van het deelplan voor de bouwmaterialengroothandel kunnen vierduizend scholingsdagen en veertig BBL (beroepsbegeleidende leerweg)-trajecten worden gerealiseerd. Dat betekent een flinke impuls voor het kennisniveau binnen de branche en daarmee een bijdrage aan behoud en verbetering van de werkgelegenheid. Het bedrag van 1,18 miljoen euro is substantieel voor de branche. Ter vergelijk: het subsidiebedrag is bijna drie keer zo hoog als de jaarlijkse contributie-inkomsten van Koninklijke Hibin.

Inhoud
Bedrijven kunnen subsidie krijgen op hun scholingskosten op basis van het Sectorplan Groothandel. De subsidie bedraagt 50% van de externe- en verletkosten. Het Sectorplan is erop gericht om door middel van vakspecifieke scholing de inzetbaarheid van de medewerkers in de sector te vergroten. De scholing moet een positief effect hebben op het CV van de werknemer. Een certificaat of diploma hoort daarbij. De opleidingen uit het aanbod van Hibin Opleidingen voldoen aan de criteria. Opleidingen van andere aanbieders zijn ook declarabel, mits aan de voor subsidie geldende criteria wordt voldaan. Hibin ondersteunt bedrijven bij de verantwoording dienaangaande.

Niet vrijblijvend
Er is een nadrukkelijke voorwaarde: bedrijven die subsidie aanvragen voor een opleiding dienen deze opleiding ook daadwerkelijk uit te voeren. De overheid stelt als eis dat de bedrijfstak tenminste 60% van het toegekende budget omzet in concrete scholingsactiviteiten. Lukt dit niet, dan wordt er geen subsidie uitgekeerd. Ook niet voor het deel dat wel is gerealiseerd.
Bedrijven die in de online enquête in januari hebben aangegeven gebruik te willen maken van de subsidieregeling Sectorplan, hebben om die reden voorrang bij het intekenen. De voorinschrijving van deze bedrijven behelst in beginsel zo’n 80% van het totale budget.
Bedrijven die niet vooraf hebben ingeschreven, maar alsnog een beroep willen doen op de regeling, kunnen terecht op de website van Koninklijke Hibin voor meer informatie. Daar vindt u een speciaal themadossier Sectorplan.
Voor vragen kunt u contact op nemen met Jaap Breunesse van Hibin op telefoonnummer 088-4424600 of mailen naar sectorplan@hibin.nl.