ALV 15 juni in Amersfoort

‹ Terug
Hibin : 29 mei 2017
De algemene ledenvergadering op donderdag 15 juni vindt plaats bij Dutch aan De Genestetlaan 7 in Amersfoort. De vergadering begint om 15.15 uur (inloop vanaf 15.00 uur). Na de vergadering is er vanaf 17.00 uur een gezamenlijk programma voor leden en buitengewone leden, gevolgd door een afsluitende borrel met buffet vanaf 17.45 uur.

Het gezamenlijke programma met leden en buitengewone leden gaat over de potentiële impact van de Bouwagenda, de rol van Hibin hierin en de kansen die aangesloten bedrijven krijgen om te participeren in de beraadslagingen over de toekomst van de bouw in Nederland. Programmadirecteur van de Bouwagenda Ben Spiering komt als plaatsvervanger van Bernard Wientjes, voorzitter van de Taskforce, en zal een toelichting en een update geven over de activiteiten in de komende periode, met name de inrichting van de Roadmaps waarin concrete uitvoering van de Bouwagenda-doelen gaat plaatsvinden.
De Bouwagenda is het resultaat van samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden om de bouw succesvol te houden en toekomstbestendig te maken. Ook Koninklijke Hibin heeft deelgenomen aan de beraadslaging. Directeur Peter van Heijgen heeft zitting in de Bouwcoalitie, het vijftig leden tellende ’parlement’ van de Bouwagenda. De komende periode wil de Bouwagenda aan de slag met elf zogeheten Road Maps en zes dwarsdoorsnijdende, overkoepelende thema’s.