Kies voor de dialoog

‹ Terug
Hibin Opleidingen : 29 mei 2017
Werkgevers en werknemers moeten het meer dan ooit samen doen. Hoe zorg je ervoor dat je als bedrijf goed kunt anticiperen op wat er op je afkomt? Veranderingen lijken sneller te gaan dan ooit tevoren. Digitalisering, verduurzaming, maar ook vergrijzing en individualisering, komen samen. Er is een dialoog nodig tussen werkgever en werknemer om ervoor te zorgen dat uitdagingen, nu en in de toekomst, worden gepareerd, of, liever nog, omgezet in nieuwe kansen. Daarvoor hebben bedrijven en hun werknemers nieuwe competenties en vaardigheden nodig.
Werken aan de ontwikkeling van  medewerkers is een gezamenlijk verantwoordelijkheid van werkgever en werknemers. Zij moeten als het ware ‘meebewegen’ met de veranderingen. Gebeurt dat niet dan kan dat gevolgen hebben voor de inzetbaarheid van werknemers. Bijvoorbeeld doordat werknemers bepaalde kennis en vaardigheden gaan missen of niet vitaal of gemotiveerd genoeg meer zijn om hun werk goed te kunnen doen.

Invulling van de benodigde dialoog vindt uiteraard op bedrijfsniveau plaats. Hibin-leden kunnen beschikken over een aantal instrumenten die kunnen helpen de ontwikkeling van kennis en vaardigheden binnen bedrijven te structureren. Lees hier meer over het opstellen van een opleidings(beleids)plan.

Heeft u advies nodig over persoonlijke ontwikkeling? Specifieke opleidingsvragen van een medewerker waarop u het antwoord schuldig moet blijven? Meer weten over een bedrijfsopleidingsplan? Hibin Opleidingen biedt de mogelijkheid om uw vraag in een persoonlijk gesprek voor te leggen. Heeft u een vraag, of behoefte aan een advies? Neem dan contact op met: Henny Wellinghoff van HMC cursus en training op telefoonnummer. T 088 442 46 00 (Hibin Opleidingen).

Werknemers kunnen gratis gebruikmaken van de mogelijkheid om een Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) op te stellen. Verder is het mogelijk een Competentieanalyse in te vullen, waarmee werknemers snel en effectief kunnen testen hoe het met hun competenties staat.